ПРЕМУДРИИ ГІДАЛЬГО ДОН КІХОТ З ЛАМАНЧІ – Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616) – “ОБ МУЖНЄ СЕРЦЕ РОЗБИВАЮТЬСЯ ВСІ ЗНЕГОДИ” – Відродження

Літературний багаж. Пригадайте, що таке літературний напрям.

Назвіть основні літературні напрями.

XVII ст. постає в історії Європи добою, яка, у цілому засвоївши досвід Відродження, у чомусь продовжила, а в чомусь докорінно переосмислила основоположні принципи його культури. Неоднозначне ставлення до ренесансної спадщини в цей період пояснюється особливостями історичного розвитку європейської цивілізації. Найважливішими подіями XVII ст. стали релігійні війни на значній території Європи, буржуазна революція 1648 р. в Англії, утвердження абсолютної монархії у Франції, численні повстання в різних країнах. Усе це створювало атмосферу хвилювання думок, у якій ідеї ренесансних мислителів, учених і митців тлумачилися доволі суперечливо.

Заколоти, війни, революції свідчили, з одного боку, про зростання внутрішньої свободи людини, про її непереборне прагнення змінити світ, а з іншого, – про її беззахисність перед зовнішніми обставинами та про наявність у ній руйнівної сили, що спонукає до жорстокості й кровопролиття. Якщо культура Відродження плекала ідеал гармонійної людини, яка шукає земного щастя й активно пізнає навколишню дійсність, то культура XVII ст. наголошувала на драматичних протиріччях особистості й світу.

Такі зрушення посилювалися філософськими ідеями, що надавали нового змісту науковим відкриттям Ренесансу. Зокрема, учення Коперника про геліоцентричну будову Сонячної системи й нескінченну безліч світів французький математик і філософ Блез Паскаль сприйняв як знак необгрунтованості людських зазіхань на центральне місце у Всесвіті. Відображенням цих філософських ідей у мистецтві стало бароко.

Літературознавча довідка

Бароко – художній напрям у мистецтві XVII ст. Характерними ознаками бароко в літературі є контрастність, динамізм, поєднання реальності та ілюзії, емоційна напруженість, складні метафори, символи, алегорії.

У першій половині XVII ст. бароковий стиль, що активно розвивався в Іспанії, Італії, Голландії, Німеччині, Чехії, став провідним у європейській культурі. Найяскравіше бароко розкрилося в мистецтві тих країн, де дворянські кола взяли гору над буржуазією. Щоб довести свою витонченість і обраність, знать прагнула оточити себе блиском і славою, оспівати свою міць і велич.

Особливо продуктивним напрям бароко виявився в царині архітектури. Замки й церкви задумувалися як особливий простір, у якому архітектори, скульптори й живописці спільними зусиллями творили фантастичний, штучний світ.

Заснував і вдосконалив стиль бароко в архітектурі та скульптурі італійський митець Лоренцо Берніні. Спроектовану цим видатним майстром площу перед собором Святого Петра у Ватикані визнано кращим архітектурним ансамблем Італії XVII ст. Берніні як ніхто вмів перетворювати брили мармуру на живі, повнокровні фігури. Одна з найдосконаліших робіт майстра – фонтан Чотирьох річок у центрі римської площі П’‎яцца Навона. Це давньоєгипетський обеліск над порожнистою скелею, увінчаною чотирма мармуровими скульптурами, що символізують головні річки чотирьох сторін світу – Ніл, Ганг, Дунай і Ла-Плату.

Творці бароко дотримувалися думки, що види мистецтва не слід розмежовувати. У цьому контексті поезію називали живописом, що говорить, а живопис – німою поезією. Нові можливості поєднання мистецтв відобразилися і в музиці. Найяскравішим прикладом цього є виникнення опери, у якій органічно злилися драма, музика, живопис, балет. Опера доби бароко була насамперед блискучим сценічним дійством. Надзвичайно важливу роль у таких постановках відігравали декорації. Найвідоміший оперний композитор доби бароко – німець Георг Фрідріх Гендель, у творчому доробку якого близько сорока опер різноманітної тематики.

У літературі бароко “химерно” поєдналися “непоєднувані” елементи – античні й християнські мотиви, реалістичні й фантастичні образи, загадкові метафори й натуралістичні деталі. Такі поєднання іноді призводили до значного ускладнення художньої форми та затемнення змісту художнього зображення.

ПРЕМУДРИИ ГІДАЛЬГО ДОН КІХОТ З ЛАМАНЧІ   Мігель де Сервантес Сааведра (1547 1616)   ОБ МУЖНЄ СЕРЦЕ РОЗБИВАЮТЬСЯ ВСІ ЗНЕГОДИ   Відродження

Площа Святого Петра. Ватикан

ПРЕМУДРИИ ГІДАЛЬГО ДОН КІХОТ З ЛАМАНЧІ   Мігель де Сервантес Сааведра (1547 1616)   ОБ МУЖНЄ СЕРЦЕ РОЗБИВАЮТЬСЯ ВСІ ЗНЕГОДИ   Відродження

Л. Берніні. Фонтан Чотирьох річок. Рим

Коментар філолога

У культурі бароко весь світ сприймається як витвір мистецтва, тому поширеними стають такі метафори, як “світ – книга”, “світ – лабіринт”, “світ – театр”. Митці бароко вважали, що реальний світ – лише ілюзія, сон, а його предмети – символи й алегорії, що потребують тлумачення.

Пильна увага письменників до конфліктів особистості та її внутрішніх протиріч сприяла розквіту драми. XVII ст. називають “золотою добою” європейського театру. Важливим досягненням цього періоду стала творчість іспанських драматургів Педро Кальдерона та Лопе де Веги.

Ставлення представників бароко до світу як до книги багатозначних символів вплинуло на стиль літературних творів. Письменники тяжіли до пишної образності, причому образи зливалися один з одним і будувалися переважно на основі складних метафор, символів, алегорій.

У поезії великого значення набула графічна форма твору, декоративні прикраси, що надавали йому пишності, химерності, монументальності. Маючи на меті вразити читача, барокові поети оформлювали свої вірші у вигляді хрестів, колон, зірок тощо… У моду ввійшли акровірші, у яких перші літери кожного рядка утворюють слово або речення, та мезовірші – поезії, де ту саму функцію виконують внутрішні літери.

Найвидатнішими представниками бароко є П. Кальдерон, Л. де Вега та Л. де Гонгора-і-Арготе в Іспанії, Д. Маріно й Т. Тассо в Італії, X. Гріммельсхаузен та Андреас Грифіус у Німеччині, маркіза де Рам – буйє у Франції, Дж. Донн і Дж. Мільтон в Англії.

Український мотив

Монументальність форм, експресивність, використання алегорій та символів, пишна декоративність, парадність і урочистість, притаманні бароко, відобразилися і в мистецтві України XVII-XVIII ст. Своєрідність українського бароко визначила національна народна традиція.

Українське бароко XVII ст., позначене потужним впливом козацького духу й характеру, часто називають “козацьким”. У літературі “козацькими” були літописи, плачі й панегірики (поетичний твір, що уславлює певну особу чи подію) тощо. Чимало шедеврів архітектури бароко було створе

Но на замовлення козацької старшини. Серед них такі унікальні архітектурно – ландшафтні ансамблі, як Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, Кирилівська церква – у Києві, Спаський собор і собор Єлецького монастиря в Чернігові.

Перлиною української барокової скульптури називають роботи “галицького Мікеланджело” Івана Георгія Пінзеля. Роботи майстра, що прикрашають церкви Західної України, напрочуд виразні. Весь свій талант митець зосередив на католицькій темі, більшість його скульптур – янголи, святі, Ісус Христос, Діва Марія. Кам’‎яна фігура Юрія Змієборця, розташована над центральним входом собору Святого Юра у Львові, вражає динамізмом і темпераментом.

ПРЕМУДРИИ ГІДАЛЬГО ДОН КІХОТ З ЛАМАНЧІ   Мігель де Сервантес Сааведра (1547 1616)   ОБ МУЖНЄ СЕРЦЕ РОЗБИВАЮТЬСЯ ВСІ ЗНЕГОДИ   Відродження

І. Пінзель. Юрій Змієборець. Собор Святого Юра. Львів

Перевірте себе

1. Як наукові відкриття та розвиток філософської думки вплинули на розвиток напряму бароко?

2. Укажіть характерні ознаки бароко як художнього напряму. Яким темам віддавали перевагу його представники?

3. Розкрийте своєрідність утілення бароко в різних видах мистецтва.

4. Як зображено світ у бароковій літературі?

5. У чому полягає національна своєрідність українського бароко?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ПРЕМУДРИИ ГІДАЛЬГО ДОН КІХОТ З ЛАМАНЧІ – Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616) – “ОБ МУЖНЄ СЕРЦЕ РОЗБИВАЮТЬСЯ ВСІ ЗНЕГОДИ” – Відродження