ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ М. ДЕСЕРВАНТЕСА. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ “ДОН КІХОТ”. ПАРОДІЙНИЙ ХАРАКТЕР ТВОРУ – ВІДРОДЖЕННЯ

Мета: ознайомити учнів із біографією Сервантеса, поняттям “пародія”, історією створення роману про Дон Кіхота, виявити відмінності між твором Сервантеса і лицарськими романами; розвивати вміння конспектувати лекцію, навички порівняльного аналізу; розширювати культурний світогляд, прищеплювати інтерес до творчості Сервантеса.

Обладнання: хрестоматія, портрет М. де Сервантеса, таблиця “Порівняльна характеристика лицарських романів і роману М. де Сервантеса “Дон Кіхот”” (на дошці).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює клас із результатами оцінювання рецензій, коментує типові помилки, зачитує найбільш вдалі твори.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Бесіда

1. Що вам було відомо про Дон Кіхота до першого знайомства з розділами роману М. де Сервантеса?

2. Кого зазвичай називають донкіхотами? Що означає поняття “донкіхотство”?

3. Які асоціації у вас викликає слово лицарі

III. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Слово вчителя

Мало хто з наших сучасників читав лицарські романи. Мода на них минула багато століть тому. Проте й донині живуть великий інтерес і любов до книги, що її автор замислював як пародію на лицарські романи,- роману “Дон Кіхот”. Головний герой твору та його вірний зброєносець Санчо Панса стали вічними образами літератури.

На цьому та наступних уроках проаналізуємо вибрані розділи роману, близько познайомимося з його героями.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive. ranok. com. ua)

Учні заповнюють таблицю “Іспанське Відродження”.

ІСПАНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Умови виникнення

Нас виникнення

Представники

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Умови виникнення іспанського Відродження.

2. Представники іспанського Відродження.

3. Жанри іспанської літератури доби Ренесансу.

4. Життя М. де Сервантеса.

Учитель перевіряє таблиці 3-4 учнів.

– Повідомлення учнів

(Тексти повідомлень “Історія створення роману “Дон Кіхот”” та “Цікаві факти про роман М. де Сервантеса” див. на сайті interactive. ranok. com. ua)

– Робота з таблицею (в парах)

Ознайомтеся з таблицею “Порівняльна характеристика лицарських романів і роману М. де Сервантеса “Дон Кіхот””. Знайдіть у тексті роману Сервантеса приклади, що ілюструють тези таблиці.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦАРСЬКИХ РОМАНІВ І РОМАНУ М. ДЕ СЕРВАНТЕСА “ДОН КІХОТ”

Лицарські романи

Роман “Дон Кіхот”

Зображений світ і герої є умовними. Проза життя відсутня

Умовні ситуації лицарського роману перенесено в реальні обставини Іспанії початку XVII ст.

Описи життя іспанської провінції є реалістичними, наповнені побутовими подробицями

Багато казкових ознак: фантастичних персонажів, чародійства

Казкових ознак немає. Усі неймовірні ситуації та випадки мають реальне пояснення

Головний герой – лицар, що здійснює подвиги в ім’я Прекрасної Дами. Зазвичай він молодий, гарний собою, сміливий, чемний

Головний герой – зубожілий гідальго, який животіє в злиднях. Він немолодий і негарний на вигляд

Герой творить добро: бореться з чудовиськами, руйнує підступи злих чарівників, допомагає скривдженим

Намагаючись творити добро, герой незмінно потрапляє в халепу сам і приносить неприємності навколишнім

3-4 пари учнів представляють результати роботи. Клас доповнює їхні відповіді.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Бесіда

1. Коли та в яких суспільних умовах почалося іспанське Відродження?

2. Що ви довідалися про життя Сервантеса?

3. Який задум лежав в основі роману про Дон Кіхота?

4. Що таке пародія?

5. Хто такі гідальго?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати цитатний матеріал про подвиги Дон Кіхота.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про історію створення роману “Дон Кіхот”, цікаві факти про роман М. де Сервантеса.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ М. ДЕСЕРВАНТЕСА. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ “ДОН КІХОТ”. ПАРОДІЙНИЙ ХАРАКТЕР ТВОРУ – ВІДРОДЖЕННЯ