Й. В. ГЕТЕ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ТРАГЕДІЯ “ФАУСТ”. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА – ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Мета: формування предметних компетентностей: поглибити знання учнів про ідеї Просвітництва; ознайомити учнів із життям та творчістю Гете; поглибити знання про драматичний жанр трагедії; ознайомити з історією створення трагедії “Фауст”, розкрити головну тему трагедії; розвивати логічне мислення та монологічне мовлення; формувати етичні погляди на світ; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрети письменника.

Життя і поезія не розпадаються в нього на два окремі світи: його життя було його поезією, його поезія була його життям.

І. С. Тургенєв

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда

– Яку епоху ми називаємо епохою Просвітництва? (Просвітництво – ідейна течія, що грунтувалася на переконанні у вирішальній ролі розуму і науки в пізнанні “природного порядку” для людини і суспільства.)

– Укажіть історичні межі епохи. (XVII-XVIII століття)

– Що просвітники вважали причиною людських нещасть? (Невігластво, релігійний фанатизм, феодально-абсолютистські порядки, відсутність політичних свобод і рівності громадян.)

– Назвіть батьківщину Просвітництва. (Воно зародилось в Англії, але найбільшого поширення набуло у Франції. Період між 1715 і 1789 роками називають “віком Просвіти”.)

– Охарактеризуйте Просвітництво як ідейний рух і літературну епоху. (Основа ідеології Просвітництва – віра в перетворювальну силу людського розуму й освіти. Ідея “природної людини” – одна з провідних у Просвітництві. Художня література – засіб пропагування просвітницьких ідей.)

– Назвіть представників доби Просвітництва. Дж. Свіфт, Д. Дефо, Дж. Аддісон – Англія; Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Бомарше, Дідро – Франція; Лессінг, Гете, Шіллер – Німеччина; Фонвізін, Радищев, поети-декабристи – Росія; Сковорода – Україна

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. 28 серпня 1749 року у Франкфурті-на-Майні у 18-річної дружини імперського радника Катаріни Елізабет Текстор-Гете народилася дитина, яка не мала ознак життя. Повитуха розтирала новонародженого вином, аж поки дитина не закричала.

Саме так прийшов у життя видатний німецький і європейський поет-просвітитель Йоганн Вольфганг Гете, про життя і творчість якого російський письменник Іван Тургенєв сказав: “Життя і поезія не розпадаються в нього на два окремі світи: його життя було його поезією, його поезія була його життям”.

Сьогодні ми розпочнемо знайомство з обома його світами: життям та поезією, які, подібно до граней кристалів, вражають розмаїттям та красою.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів про життя та творчість Й. В. Гете (за випереджальним завданням)

2. Бесіда

– Що із почутого вам найбільше запам’‎яталось або вразило?

3. Лекція вчителя (план)

1) Історія створення трагедії “Фауст”

Джерела трагедії:

– народні легенди про доктора, чарівника, чорнокнижника;

– поширений сюжет: юнак спокушає дівчину та кидає її;

– Біблія, Книга Іова (легенда про праведника, якого спокушав сатана з дозволу Бога).

2) Особливості композиції твору

– Що ви можете сказати про особливості композиції п’‎єси?

Запис у зошити Особливості композиції:

– 2 прологи (зав’‎язка);

– 1-ша частина – 25 сцен (1806) – не розбита на дії, як того вимагає форма драматичного жанру;

– 2-га частина – 5 дій (1825-1831) – забагато для драматичного твору. Висновок: несценічна п’‎єса.

4. Ідейно-тематичний аналіз трагедії “Фауст” (робота в парах)

– Визначте жанр твору. Як він пов’‎язаний з тематикою трагедії?

(Після обговорення результатів роботи учнів учитель узагальнює матеріал у вигляді таблиці.)

Запис у зошити

– Драматична поема;

– філософська трагедія.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа “Незакінчене речення”

– Сьогодні на уроці я дізнався (-лась) (здивувався (-лась), відчув (-ла), уявив (-ла))… .

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Охарактеризувати образ Фауста.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Й. В. ГЕТЕ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ТРАГЕДІЯ “ФАУСТ”. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА – ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА