Л. М. ТОЛСТОЙ ХАДЖІ-МУРАТ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ

Мета:

■ Формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із історією створення, композицією та системою образів повісті Л. М. Толстого “Хаджі-Мурат”; учити характеризувати героїв художнього твору, порівнювати, аналізувати образи; розвивати навички порівняльного аналізу, культуру усного мовлення, вміння працювати в парах, групах, вільно спілкуватися за визначеною темою; виховувати мислячу людину;

■ Формування ключових компетентностей: уміння навчатися: розвивати навички роботи з текстом, створення порівняльних таблиць; комунікативної: розвивати навички ведення діалогу, висловлювання думок, аналізу прочитаного твору, порівняння образів персонажів; загальнокультурної грамотності: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; сприяти розширенню світогляду.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: дидактичний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер, виставка книг із творами Л. М. Толстого, портрет письменника, презентація з ілюстраціями Є. Є. Лансере до повісті (9 слайдів: “Хаджі-Мурат із мюридами спускається з гір”, “Хаджі-Мурат”, “Глава 1. Хаджі-Мурат у будинку Садо”, “Глава 5. Поранення Авдєєва”, “Глава 15. У приймальні Ніколая I”, “Глава 15. донесення Воронцова прийшло до Петербурга”, “Глава 19. Хаджі-Мурат згадує про сина”, “Глава 19. Шаміль в’їжджає у Ведено”, “Глава 19. Юсуф, син Хаджі – Мурата, перед Шамілем”).

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання (фронтально)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

– У центрі повісті “Хаджі-Мурат” – події Кавказької війни, рік 1851 точно вказано автором. Перш ніж перейти до аналізу повісті, дізнаймося про історичну обстановку на Кавказі в кінці XIX століття.

2. Виступ учня про історію війни на Кавказі

– Війна на Кавказі тривала понад 45 років. Вона почалася, коли імператор Олександр I збирався дарувати Росії конституцію. Під кулі горців йшли герої 1812 року на чолі з легендарним Єрмоловим. Вона тривала, і коли декабристи готували державний переворот, і коли Микола I відправив частину змовників в “теплий Сибір” – у Кавказьку армію. Повернутися з Кавказької війни було настільки ж важко, як і з далеких сибірських рудників.

Багато народів Кавказу визнали владу російського царя. Але щойно царська адміністрація спробувала нав’язати горянам російські закони і звичаї, на Північному Кавказі почало швидко зростати невдоволення.

Опір горян спочатку мав характер партизанської війни, але поступово дійшов до організованих виступів. У 1819 році майже всі племена Дагестану об’єдналися в боротьбі з несправедливістю і свавіллям російських генералів. У 1824 році в Чечні підняв повстання Бейбулат Таймазов, що служив колись у царській армії. саме від цього моменту боротьба кавказьких народів набула виразного релігійно-ідеологічного спрямування й дістала назву Мюридизм.

У 1834 році в Дагестані і Чечні було створено мюрідну державу – імамат – під проводом Шаміля.

IV. РОБОТА ЗА ТЕМОЮ УРОКУ

1. Словниковий робота

Мюрид – мусульманин, який присвятив себе духовному вдосконаленню. При цьому одним з головних шляхів такого вдосконалення вважають участь у священній війні проти “невірних”.

Газават – ідея священної війни, головна в політичному русі мюридизму.

Імамат – мюрідна держава під проводом Шаміля.

Наїб – уповноважений Шаміля.

2. Виступ підготовленого учня (учениці) з повідомленням про історію створення повісті “Хаджі-Мурат”

Хаджі-Мурат – головний герой повісті Л. М. Толстого – знаменитий хоробрий наїб Шаміля. Л. М. Толстой молодим сам бував на Кавказі, брав участь у набігу на чеченський аул. Самого Хаджі-Мурата він не бачив, тож що спонукало Толстого почати роботу над повістю?

Читаємо в його щоденникових записах від 19 липня 1896 року: “Учора йду по чорноземному пару. скільки бачить око – нічого крім чорної землі – жодної зеленої травички. І ось на краю курної, сірої дороги кущ татарина (реп’яхи), три відростки: один зламаний, і біла, забруднена квітка висить; інший зламаний і заляпаний брудом, чорне стебло надламане і забруднене; третій відросток стирчить убік, теж чорний від пилу, але все ще живий і в серединці щось червоніє.

Нагадав Хаджі-Мурата. Хочеться написати. Відстоює життя до останнього, і один серед усього поля, хоч як-небудь, але відстояв його”.

Цей запис, покладений в основу прологу до повісті, започаткував повість “Хаджі-Мурат”.

Л. М. ТОЛСТОЙ ХАДЖІ МУРАТ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ

Лев Толстой

3. Бесіда

· До якого жанру літератури належить твір “Хаджі-Мурат”? (Повість.)

· Які ознаки повісті ви знаєте? (Епічний прозовий твір, невеликий за обсягом, статичний сюжет, описи пейзажів, характерів героїв, наявність автора або розповідача тощо.)

· Хаджі-Мурат – це вигаданий персонаж або реальна людина? (Реальна історична особа.)

· Про які реальні події йдеться в повісті? У яких роках вони відбувалися? (Кавказька війна, 1817-1864.)

· Яку назву мала ісламська держава, де переховували рідних Хаджі-Мурата? (Імамат Чечні та Дагестану.)

· Із якою рослиною Толстой порівнює Хаджі-Мурата? (Із реп’яхом.)

· Як ви гадаєте чому?

· У чому, на вашу думку, полягає ідея створення твору?

4. Колективне складання таблиці “Характеристика героїв повісті”

Ім’я героя повісті

Характеристика

Цитати-тези (приклади з твору)

5. Робота з текстом твору

1) Розповідь учителя про художника Є. Є. Лансере

Л. М. ТОЛСТОЙ ХАДЖІ МУРАТ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ

Євген Лансере. Хаджі-Мурат

2) Інтерактивна вправа “Згадаймо уривки з повісті”

Коментар. Учитель демонструє учням презентацію, на 9 слайдах якої зображено ілюстрації Є. Є. Лансере до повісті. Кожна ілюстрація має назву й відповідає певному уривку. Учні мають по черзі переказати згадані уривки.

3) Бесіда за текстом твору

· Які риси характеру, за якими вирізняють горців, мав і Хаджі-Мурат, адже відомо, що на боротьбу із ним відправляли найбільш підготовлені загони російських військ?

· Як ви гадаєте, яким було ставлення Л. М. Толстого до свого героя?

· Чому Хаджі-Мурат вирішує просити допомоги у росіян? Про що це свідчить? Як характеризує його?

· Що було для Хаджі-Мурата важливішим за його життя?

· Описи чого контрастують із подіями у житті Хаджі-Мурата? (Природи.)

· Чому, на вашу думку, автор, попри відносно важку тему твору, приділяє увагу й природі?

· Чиї образи протиставлено в повісті? (Із неабиякою художньою силою Толстой змалював царя Миколу І як деспота і ката, душителя свободолюбних горців. Таким саме показано й Шаміля та його сподвижника. На противагу їм письменник змалював солдат та селян як добрих та чуйних людей, що багато працюють.)

· Яка основна ідея твору? (Повість перейнято обуренням та заперечуванням насилля й гноблення людини людиною.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати оповідання А. П. Чехова “Дама із собачкою” “Скрипка Родшильда”, “Агрус”.

Ознайомитися із біографією А. П. Чехова; виписати назви міст, де бував або жив письменник протягом усього життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Л. М. ТОЛСТОЙ ХАДЖІ-МУРАТ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ