ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ М. ДЕСЕРВАНТЕСА “ДОН КІХОТ”. МАНДРИ ДОН КІХОТА В ПОШУКАХ СПРАВЕДЛИВОСТІ – ВІДРОДЖЕННЯ

Мета: проаналізувати з учнями образ Дон Кіхота, допомогти зрозуміти його суперечливість; розвивати навички аналізу образної системи твору, творчого переказу, роботи в парі, розвивати усне мовлення; виховувати високі моральні якості.

Обладнання: текст роману “Дон Кіхот” у перекладі М. Лукаша, аудіозапис музики Л. Мінкуса до балету “Дон Кіхот”, ілюстрації до роману Г. Доре та С. Бродського.

Перебіг уроку

Ти, Дон Кіхоте, може, біснуватий?

Що в тебе є? Печаль і далина.

Тобі не досить – просто існувати?

Ти хочеш побороти чаклуна?

Ліна Костенко, українська поетеса та письменниця

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Робота з обладнанням

1. Прослухайте вступ до балету Л. Мінкуса “Дон Кіхот”. Який характер музики?

2. Як музика пов’‎язана з літературним вступом до твору?

3. Чи можна за характером музики зрозуміти, якими будуть події у творі? Аргументуйте свою думку.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Бесіда

1. Яке враження справили на вас прочитані розділи твору Сервантеса? Які почуття викликав головний герой роману?

2. Ким був Дон Кіхот за походженням?

3. Знайдіть і виразно зачитайте портретний опис Дон Кіхота. Як у цьому описі передано ставлення автора до свого героя? Яке воно?

4. Яким було улюблене заняття героя?

5. Чому бідний гідальго покинув дім та вирушив у подорож? З яким настроєм герой розпочав похід?

6. Яке ім’‎я обрав для себе герой? Чому?

7. Чому виникла необхідність у дамі серця?

– Творчий переказ тексту з елементами інсценізації

Розкажіть, як Дон Кіхота посвятили в лицарі:

А) від імені корчмаря;

Б) від імені самого Дон Кіхота.

– Продовження бесіди

8. Назвіть “подвиги” Дон Кіхота.

9. Яким ви уявляєте героя під час здійснення подвигів – бою з вітряками, пригоди з левами?

10. Що спонукало героя битися з вітряками, нападати на похоронну процесію, випускати каторжників тощо? У відповіді використовуйте цитатний матеріал, дібраний удома.

11. Чи досягнув Дон Кіхот “подвигами” своєї мети – побороти всяку кривду?

12. Як люди ставляться до вчинків лицаря?

13. Подумайте, чому люди благають небо покарати й знищити його милість з усіма лицарями, які будь-коли народилися на світ?

14. Чому Дон Кіхот здивований тим, що люди, яким він зробив стільки добра, так погано повелися з ним?

15. Чому благородні поривання Дон Кіхота не давали позитивних наслідків?

16. Чи зневірився герой у своїх ідеалах?

– Робота з обладнанням

1. Яким Дон Кіхот зображений на ілюстраціях Г. Доре? Яким – на малюнках С. Бродського?

2. Як ви вважаєте, кому з митців удалося точніше втілити образ героя та передати дух роману? Аргументуйте свій вибір.

3. Як ви гадаєте, чому ілюстрації саме цих художників вважають неперевершеними? У чому полягає майстерність Доре та Бродського?

– Виконання завдання (робота в парах)

Використовуючи дібраний вдома цитатний матеріал та результати обговорення образу героя в класі, складіть письмову характеристику Дон Кіхота. Визначте основні позитивні й негативні риси характеру героя.

Пара учнів представляв виконану роботу. Клас доповнює характеристику.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Постановка проблемних питань

1. Як ви вважаєте, Сервантес висміяв у романі лицарські ідеали взагалі чи лише недоцільність учинків Дон Кіхота?

Пояснення вчителя. Сервантес висміяв відірвані від життя ідеали, їхню несумісність із реальністю. Саме тому він обирає їхнім носієм людину хоч і благородну, але мозок якої “до решти висох”. Як стверджував російський письменник Д. Мережковський, за моральним розвитком Дон Кіхот стоїть набагато вище від навколишніх, а в інтелектуальному перебуває на середньому рівні. Він має добре серце, але мертві, застарілі ідеали не можуть вказати йому шляху та мети в житті. Таким чином, коріння зла – не в самому героєві, а в тому, що полонило його розум.

2. Як ви вважаєте, чи мала подорож Дон Кіхота якусь перспективу? Чому?

3. Чи змінилося під час мандрів ставлення відважного лицаря до своїх учинків і до світу, в якому він живе? Обгрунтуйте свою відповідь.

4. Російський письменник І. Тургенєв писав: “Дон Кіхот переймався відданістю ідеалам, заради яких він ладен зазнати всіх злигоднів, пожертвувати власним життям”. Чи згодні ви з цим висловлюванням? Свою думку обгрунтуйте.

– Робота з епіграфом

1. Як характеризує образ героя М. де Сервантеса сучасна українська поетеса Л. Костенко?

2. Як ви гадаєте, чому рядки з вірша поетеси “Балада моїх ночей” стали епіграфом до уроку?

3. Чи збігаються ваші уявлення про героя зі сприйняттям його Л. Костенко? Дайте розгорнуту відповідь.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати цитатний матеріал для порівняльної характеристики Дон Кіхота і Санчо Панси (І частина роману, розділи VII-X, XIX, XXI; II частина, розділи XLII-XLIII, LIII).

< admixerml. fn. push(function() { admixerml. display('admixer_950d38d072474f83a678c205db63b89d_zone_8297_sect_2140_site_1996'); }); .adslot_580x400 { display:inline-block; width: 336px; height: 280px; } @media (min-device-width:970px) { .adslot_580x400 { width: 580px; height: 400px; } }


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ М. ДЕСЕРВАНТЕСА “ДОН КІХОТ”. МАНДРИ ДОН КІХОТА В ПОШУКАХ СПРАВЕДЛИВОСТІ – ВІДРОДЖЕННЯ