Операційна техніка в банках: структура та особливості

У банківських установах часто формуються спеціальні бригади, які займаються виключно операційної сферою. Їх створення відбувається, як правило, на ділянках, де є потреба у повний контроль проводяться з клієнтами угод. До складу операційної бригади, як правило, входить контролер, який перевіряє правильність оформлення всіх паперів по виконуваним банком операцій. Якщо мова йде про роботу на комп’ютері, то звичайні співробітники формують документи (в електронному вигляді), а подальший контроль покладається на спеціальних контролерів.

Операційна діяльність включає три етапи:

– зведення обліково-операційного апарату;
– правильну організацію робочого графіка і обороту документів;
– здійснення внутрішньобанківського контролю.

Часто однієї з структур операційної системи банку виступають облікові групи. Їх завдання – ведення різних рахунків, які ідентичні за своїм економічним наповненням. При цьому число таких груп і їх структурний наповнення багато в чому залежить від масштабності роботи самого банку. Наприклад, операційний відділ займається веденням клієнтських рахунків. У його складі знаходиться група відповідальних (обліково-операційних) співробітників банку.

Суть обліково-розрахункових операцій

Вся операційна і розрахункова діяльність банківської установи повинна забезпечувати реалізацію ряду умов:

1. Операції з паперами, які приймаються від клієнтів в певний період часу, повинні знайти бути відображені в ті ж робочі добу. При цьому банк має право самостійно встановлювати операційний час.

2. Подальша передача оформлених паперів здійснюється в термін до одного робочого дня. Всі дії відбуваються з урахуванням спеціального графіка, але не пізніше ніж за 1-2 години до виконання. Цей запас по часу потрібно для того, щоб ввести дані і провести їх обробку до завершення робочих діб.

3. Звіт, який формується бухгалтерією, повинен бути завершений не пізніше, ніж на такі робочі добу. Це можна пояснити тим, що виписки з коррахунків банківської установи надходять в термін від 24 годин (тобто на наступний день) з моменту проведення.

Для правильної роботи облікової та операційної діяльності документи банку повинні проходити весь цикл обробки. Для цих цілей складаються різні схеми та графіки, що розглядаються і затверджуються керуючим (керівником). У сформованих графіках повинні передбачатися наступні аспекти:

1. Час, який потрібен для обробки паперів, що надійшли в банківську установу ще до моменту прийому клієнтів. Наприклад, мають бути вказані часові витрати на обробку даних про інкасацію (для прийнятої вечірньої каси і виручки), виписки з коррахунків і так далі.

2. Плани по обслуговуванню клієнтів, що дозволяють більш рівномірно розподілити навантаження на співробітників.

3. Час, необхідний для обробки і проходження паперів, що надходять вже після “закриття” операційного дня.

Організація операційної технікіВажний момент – контроль законності всіх операцій, що проводяться, а також збереження грошей в готівковому і безготівковому вигляді. На відповідального виконавця покладається завдання щодо оформлення всіх паперів і їх запевненням (достатньо підпису). Якщо документ вимагає додаткової перевірки, то проводиться його передача контролюючим структурам. При цьому в період перевірки відповідний працівник використовує наявні в розпорядженні зразки підписів співробітників, а також відбитки печаток клієнтів. Як тільки проведені всі необхідні перевірки, операція може бути виконана.

Група проведених угод обов’язково знаходить відображення на рахунках бухобліку, систематизують дані з різним рівнем деталізації. До найбільш загальним варто віднести синтетичні рахунки – в них є певний план, який обгрунтований в економічному аспекті та систематизовано за допомогою переліку рахунків бухобліку.

Наявність загального списку рахунків робить можливим зручну організацію наявних даних, а також гарантування доступності інформації всім користувачам (в тому числі і стороннім). При цьому дані повинні бути узагальнені в загальній звітності ЦБ України. Більш точну інформацію можна отримати з аналітичних рахунків. Ступінь деталізації може бути визначена важливістю питань управління банком.

Регулювання і правила роботи банківської системи в повній мірі знаходять відображення в Конституції України, відповідних федеральних законах, нормативних актах та інших правових паперах. Якщо ж виходити з організації та ведення бухобліку в комерційних структурах, то одним з ключових документів є ФЗ про бухоблік.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Операційна техніка в банках: структура та особливості