Обов’язкові банківські резерви

Сучасні клієнти вкладають у банки не золоті і срібні монети, а паперові гроші. Банки понад суму встановленого ліміту зберігають гроші не в касі, а на рахунках, відкритих їм Центральним банком. На безготівкових рахунках банків у Центральному банку зберігаються як обов’язкові резерви банків, норма яких також встановлюється Центральним банком, так і “надлишкові резерви” – кошти понад суми обов’язкових резервів (до надлишкових резервів відносяться і готівку в касі банку). Залишок надлишкових резервів на рахунку в Центральному банку (так званий “кореспондентський рахунок”) використовується для зняття готівки або для переказу коштів в інші банки. Кредити видаються безготівковими грошима в межах суми надлишкових резервів. Кошти з відповідних рахунків або знімаються готівкою, або переводяться в інші банки для оплати рахунків.

Банки тримають обов’язкові резерви на випадок, якщо клієнти одночасно вимагатимуть повернення вкладів, хоча таке зустрічається рідко. Якщо раніше розмір резерву встановлював для себе кожен банк, то зараз його встановлює Центральний банк в процентному відношенні до величини депозитів. У Росії це процентне відношення називається нормативом обов’язкових резервів (у 2004 році він становив 3,5% від суми всіх типів депозитів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Обов’язкові банківські резерви