Маржа і прибуток – в чому різниця?

У сфері торговельної діяльності дуже поширені два поняття, такі, як прибуток і прибуток і мало кому відомо, в чому різниця між ними. Вони дозволяють дати адекватну оцінку та провести аналіз фінансового результату діяльності організації.
Деякі економісти переконані в тому, що ці два поняття рівнозначні, але насправді маржа відрізняється від прибутку, а ніж потрібно розглянути детальніше.

Що показує маржа?

Маржа – це різниця між показниками прибутку організації і собівартістю продукції. Найчастіше зустрічається таке поняття, як валовий прибуток.

Отже, як вважається маржа: від виручки віднімається собівартість товару.

Найчастіше маржа виражається в грошових одиницях. Цей показник показує, скільки реального прибутку отримано організацією від реалізації свого товару, не враховуючи змінні витрати на її виробництво.

Маржа дуже важлива в цій сфері, до того ж вона дозволяє оцінити ефективність та діяльність підприємства, так як:
Саме з її допомогою вдається сформувати фонди розвитку підприємства.

Від того, якого розміру вона буде, залежить кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризує прибуток.
Коефіцієнт маржі – відношення прибутку до виручки. Якщо помножити отриманий показник на 100%, то в підсумку можна отримати рентабельність продажів, що є важливим елементом в оцінці діяльності виробництва.

Виражене у відсотках значення розраховується так: від виручки віднімається собівартість або ж собівартість множиться на 100. Таким чином, вдається отримати націнку на товар компанії в %.

Маржа чистого прибутку

Будь-яка комерційна організація, нещодавно почала свою діяльність, хоче мати прибуток. Прибуток являє собою грошовий результат, що отримується в результаті у співвідношенні доходів за вирахуванням можливих витрат.

Для того щоб отримати прибуток, потрібно розрахувати її за такою формулою:

Прибуток = Виручка – Собівартість товару – Комерційні витрати – Витрати, Сплачені % + Отримані % – Витрати + Доходи

На значення, отримане в результаті, нараховується податок на прибуток, у результаті утворюючи чистий прибуток.
Потрібно відзначити, що і маржа і прибуток мають величезне значення при аналізі надходження доходів та витрат, які виникають в ході розвитку організації. Завдяки їм можна адекватно оцінити виробничу і торговельну діяльність.
Маржа застосовується не лише в сфері торгівлі, але також її використовують у банківському і біржовому справі. Торгова маржа є найбільш поширеним терміном у багатьох сферах діяльності. Деякі люди переконані, що торговельна маржа нічим не відрізняється від торговельної націнки. Але це не так.
Маржа – це відношення прибутку до ринкової вартості товару. Націнка ж вираховується за співвідношенням прибутку продукції до її собівартості.

Відмінність рентабельності і маржі

Що таке маржа нам вже відомо. Але потрібно зазначити, що без обліку показників рентабельності неможливо провести аналіз ефективності діяльності підприємства. як маржа вважається Рентабельність є показником, який показує, які доходи отримує фірма від своєї діяльності.

Однозначної відповіді на питання, за якою формулою розраховується рентабельність, немає, адже до кожного виду діяльності застосовуються свої індивідуальні підрахунки.
Але в загально можна сказати, що рентабельність – це співвідношення між витратами підприємства та прибутком, отриманим в результаті. Тобто враховуються і доходи, і витрати фірми. Бізнес, який за звітним підсумками приносить прибуток – рентабельний і має право на існування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Маржа і прибуток – в чому різниця?