Прибуток до оподаткування

Основною метою функціонування будь-якого комерційного суб’єкта є отримання гранично можливого прибутку. Але як дізнатися про успішність підприємства і перспективи його подальшого розвитку? На ці важливі питання допоможе наочно відповісти такий показник, як отримана підприємством прибуток до її оподаткування.

Фактори, що впливають на прибуток

Будь-яка фінансова показник, може відчувати на собі тиск ряду факторів, і прибуток не виняток. Ключовим з найважливіших факторів є ризик, який властивий практично будь-якого ведення бізнесу. Економісти давно виявили залежність: чим серйозніше ризики, тим більший дохід може отримати компанія в результаті.

Досить значний вплив на величину отриманого прибутку можуть надавати і ринкові критерії. Якщо компанія займає на ринку позицію монополіста, вона може диктувати покупцям ціни. У такій ситуації її прибуток завжди буде вище, ніж у конкурентів.

Аналіз прибутку

Прибуток досліджується на підставі інформації, що міститься в регістрах бухгалтерського обліку. Важливим є грамотне визначення складу прибутку до моменту оподаткування. Отримати його можна методом коригування величини сукупних доходів компанії від продажів товарів на відповідний розмір деяких позитивних або негативних показників, а саме:

Операційні доходи і витрати, які безпосередньо не залежать від випуску і реалізації продукції і можуть бути отримані від передачі у тимчасове користування виробничих активів, продажу об’єктів інтелектуальної власності, а також від отримання дивідендів по цінних паперах інших юридичних осіб;

Позареалізаційні доходи і витрати. Ці показники можуть виникнути у вигляді різноманітних штрафів і пенею, в тому числі і за невиконання умов договорів з постачальниками або підрядниками, а також сплати підприємством будь-яких неустойок або отримання матеріальних цінностей за актами дарування. Крім того, до них можна зарахувати прибутки і збитки минулих років, виявлені в цьому періоді, а також так звані курсові різниці та суми кредиторських або дебіторських претензій.

Прибуток до оподаткування (ПДС) обчислюється за формулою:

ПДО = ПП +/- Сод / р +/- СВД / р, де

    ПП – виручка від реалізації товарів і послуг; З од / р – операційні доходи і витрати; З вд / р – позареалізаційні доходи і витрати.
Структура прибутку

Прибуток до оподаткування є однією із ступенів на шляху між валовий і чистої прибутками компанії.

Під валовим прибутком з метою бухобліку є різницею між сукупними доходами підприємства і собівартістю виробництва.

Чистий прибуток являє собою підсумковий наочний фінансовий результат функціонування компанії з урахуванням всіх його доходів і витрат, в тому числі і сплачених податків.

Аналізуючи прибуток, потрібно пам’ятати, що розмір її можна вважати не найбільш наочним параметром для виведення про успішність організації. Набагато більш глибокий сенс несе її внутрішня структура. З формули розрахунку прибутку до оподаткування видно, що вона складається з трьох доданків. Дуже важливо грамотно оцінити їх першорядної важливості по відношенню один до одного.

Якщо структура містить велику частку доходів від продажів товарів і послуг, а величина надходжень невиробничого характеру є несуттєвою, значить, підприємство функціонує ефективно і може розраховувати на оптимістичні перспективи для розвитку.

Якщо в структурі прибутку простежується висока складова побічних доходів, значить, управління здійснюється не зовсім професійно. В цьому випадку оптимістичність прибутку заснована не на успішної реалізації товарів, а внаслідок отримання доходів невиробничого характеру, приплив яких зазвичай має не довгостроковий характер. Як тільки джерело таких доходів вичерпається, розмір прибутку різко скоротиться.

Аналіз структури прибутку допомагає керівництву компанії прийняти грамотні організаційні рішення, пов’язані з підвищенням ефективності управління.

Прибуток до оподаткування є однією з головних складових частин фінансової звітності підприємства. Вона дозволяє інформувати партнерів компанії про збереження вкладень і розмір доходу, на який інвестори можуть розраховувати в майбутньому. Клієнти ж на підставі цього показника можуть судити про надійність і взаємовигідності співробітництва.

Прибуток до моменту оподаткування є платформою для визначення чистого прибутку компанії. Для цього оподатковуваний прибуток потрібно зменшити на суму податків, що підлягають перерахуванню до бюджету. Отриманий показник є кінцевим економічним підсумком діяльності компанії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Прибуток до оподаткування