Валовий прибуток

Валовий прибуток (збиток) або прибуток (збиток) від звичайних видів діяльності – різниця між виручкою від звичайних видів діяльності без ПДВ і витратами по звичайних видах діяльності, без урахування комерційних і управлінських витрат (якщо управлінські витрати як умовно-постійних щомісяця списуються на фінансовий результат) – п. 23 ПБО 4/99.

Валовий прибуток (збиток) є складовою підсумкового фінансового результату компанії – нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Які показники використовуються при розрахунку валового прибутку (непокритого збитку)

Валовий прибуток (збиток) розраховується за даними Звіту про фінансові результати як різниця між показниками рядків 2110 “Дохід” та 2120 “Собівартість продажів”.

Відображення валового прибутку (збитку) в бухгалтерській звітності

Валовий прибуток (збиток) за звітний рік відображається по рядку 2100 “Валовий прибуток (збиток)” Звіту про фінансові результати.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Валовий прибуток