Прибуток і рентабельність підприємства

Прибуток і рентабельність підприємства – це показники рівня ефективності функціонування підприємства, які виражаються в грошовому еквіваленті і виходячи з яких можна робити висновки про всю систему функціонування підприємства.

Іншими словами – це кількість грошей, яке заробила компанія в результаті реалізації спектра своїх послуг і продукції за певну економічно обгрунтовану одиницю часу (місяць, квартал, рік). Так само під прибутком можна мати на увазі грошовий відсоток різниці, яка представлена ​​цифрою між вартістю понесених витрат і остаточними доходами.

Що таке доходи, види доходів

Саме чистий, а не сумарний дохід, вважається прибутком.

Отримані активи можуть виражатися в таких видах:

    Прибуток, отриманий в процесі продажу виготовленої продукції; Активи, отримані шляхом надання послуг; Прибуток від реалізації наявних фондів і майна (оренда); Активи від нереалізованих витрат.

Розрахунок доходів можна проводити декількома методами (аналіз прибутку і рентабельності підприємства):

1) Прямим розрахунком доходу.

2) Методом аналітичного розрахунку.

3) суміщений розрахунком прибутку.

Перший метод доречно використовувати на тих фірмах, які мають вузький спектр продукції, що виготовляється. При залученні першої методики під поняттям прибуток мається на увазі цінова цифра між ціною сировини, що закуповується на виготовлення готовими товарами, і грошима від їх реалізації.

Перша методика застосовується на фірмах при малих обсягах, що випускається продукції. У цьому випадку доходи визначаються як різниця між грошима від продажу товару і його повної ціною.

Друга методика використовується фірмами, які мають велику номенклатуру продукції, що випускається ними продукції. При використанні такого методу обчислення прибутку йде з урахуванням розрахунку вартості всієї продукції, що є в наявності і ціною за виконання певних етапів роботи. У них включається:

    Розрахунок рентабельності на базовому рівні (відбувається в процесі ділення тієї кількості прибутку, яке очікується в результаті на ту цифру, що була витрачена в результаті придбання всіх видів сировини або продукції, необхідних для здійснення реалізації підсумкової продукції); Обчислення обсягів товарів, що випускаються, призначених для продажу за певний період. Обчислені обсяги слід поділити на ціну закупівлі товарів виходячи з початкової рентабельності; Оцінювання впливу на заплановану цифру прибутку різних факторів: зміна ринкових цін, зміна (поліпшення) якості товарів, що виготовляються, розширення асортименту продукції.

Відповідно до результатів проведення цих робіт і відбувається обчислення прибутку в чистому вигляді, яка є від реалізації товарів і послуг, пропонованих фірмою, компанією, організацією.

Потрібно відзначити, що крім обчислення основного прибутку, так само необхідно враховувати і прибуток, отриманий в результаті реалізації інших товарів і послуг, а так само ту, яка виходить в результаті відрахувань з різних фондів, спонсорську підтримку і т. д.

Третій вищезгаданий метод – метод суміщеного розрахунку – представляє поєднання двох інших методів і дає показники прибутку і рентабельності підприємства. Як приклад, можна навести наступну операцію: при методі прямого розрахунку відбувається оцінка вартості товарів, які заплановані для продажу в певний встановлений період, собівартість цих товарів. При паралельному залученні іншого методу відбувається оцінювання того, як на очікуваний прибуток вплинуть різні фактори функціонування ринку. Тобто, нова цінова політика, вимушені заходи по розширенню або звуженню асортименту пропонованих товарів і послуг, підвищення якості виготовляється товару і послуг, що пропонуються або ж вимушена економія на продукції, яка служить сировиною для товарів. Все це обчислюється при залученні аналітичного методу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Прибуток і рентабельність підприємства