Склад і структура ціни

Будь-яка ціна включає в себе певні елементи. Залежно від виду ціни склад елементів може змінюватися.
Склад ціни – кількість елементів, що включаються в ціну.
Структура ціни – елементи, виражені в процентному або частковому співвідношенні.
Р = С + РF – найбільш загальний вигляд ціни, суми витрат і доходу.
Часто на практиці РF задається через показник рентабельності.
Рентабельність = РF / С * 100%
Р = С + Рентабельність / С
Товар по шляху до споживача проходить через виробника і посередників. Будь-яка діяльність підприємства обкладається певними податками.
Склад ціни:
1. Відпускна ціна виробника = витрати виробника + прибуток виробника.
2. Відпускна ціна = відпускна ціна виробника + акциз.
3. Оптова ціна = відпускна ціна + оптові надбавки = відпускна ціна + витрати посередника + прибуток посередника.
4. Роздрібна ціна = оптова ціна + торгові надбавки = оптова ціна + витрати рітейлера + прибуток рітейлера.
5. Роздрібна ціна з ПДВ = роздрібна ціна + ПДВ.
На практиці використовують два підходи до визначення витрат в складі ціни:
1. Бухгалтерський – вартість витратних ресурсів на виробництво і реалізацію продукції.
2. Економічний – бухгалтерські витрати + вартість інших благ, які можна було б отримати при альтернативному використанні ресурсів. У них також можуть бути включені втрати.
На практиці більшість бухгалтерських витрат відповідно до чинного законодавства утворює собівартість продукції. Інша частина бухгалтерських витрат покривається за рахунок прибутку підприємства. Склад бухгалтерських витрат включає максимальну собівартість продукції і регламентується НК РФ главою 25 статтями 250 і 251.
Багато видів витрат включаються в собівартість повністю і називаються прямими витратами: вартість сировини, матеріалів, заробітна плата. Деякі види витрат включаються в собівартість в межах встановлених норм: амортизація, приватні представницькі витрати, витрати на рекламу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Склад і структура ціни