Що таке рентабельність і в чому вона вимірюється?

Отримання максимального прибутку – мета існування будь-якої компанії.

Але успішний розвиток підприємства неможливо без проведення грамотного аналізу фінансово-господарської діяльності, одним з основних розділів якого є визначення рівня рентабельності.

Що значить слово “рентабельність”?
Що таке рентабельність і що вона показує?
У чому вимірюється рентабельність?
Що таке рентабельність підприємства?
Від чого залежить рентабельність продажів?

Що значить слово “рентабельність”?

Слово “рентабельність” походить від німецького rentable, що буквально перекладається як прибутковий, корисний, прибутковий. Звідси можна зробити висновок, що цей термін використовується для оцінки корисності (ефективності) використання на підприємстві матеріальних, трудових, фінансових, природних та інших видів ресурсів.

Що таке рентабельність і що вона показує?

За допомогою рентабельності оцінюється підсумковий результат функціонування підприємства, організації, компанії. Це відносний показник, який показує рівень прибутковості – частку прибутку на кожен зароблений карбованець. Рентабельність обчислюється як співвідношення прибутку, отриманого за розрахунковий період до загальних витрат.

Низький рівень рентабельності служить сигналом для прийняття кардинальних заходів щодо зниження витрат і підвищення собівартості товарів або послуг. В іншому випадку підприємству загрожує неминуче розорення і банкрутство.

Підприємство вважається високорентабельним тільки в тому випадку, якщо дохід від продажу продукції або від надання послуг не тільки перекриває витрати, але і дозволяє отримати гідний прибуток.

У чому вимірюється рентабельність?

Оскільки рентабельність є величиною відносною, її розмір найчастіше вимірюється у відсотках. Існує нульовий поріг рентабельності – точка беззбитковості, коли підприємство в змозі тільки покрити свої витрати.

Якщо після вирахування з валового доходу необхідних витрат фірма має хоча б невеликий прибуток, то діяльність такої компанії вже вважається рентабельною.

Що таке рентабельність підприємства?

На рентабельність впливають різні економічні та фінансові чинники. Тому для оцінки загального рівня рентабельності підприємства використовуються такі розрахункові показники:

– Рентабельність продукції;

– Рентабельність продажів і націнок;

– Рентабельність персоналу;

– Рентабельність основних засобів;

– Рентабельність активів;

– Рентабельність інвестицій.

На деяких підприємствах бухгалтера скрупульозно прораховують рентабельність кожного окремого виду продукції з метою виявлення вигідних і невигідних товарних груп.

Аналіз діяльності підприємства зводиться не тільки до правильного математичного підрахунку коефіцієнта рентабельності. Необхідно також провести звірку всіх фактичних показників в динаміці в порівнянні з попередніми звітними періодами.

Від чого залежить рентабельність продажів?

Рентабельність продажів визначається коефіцієнтом продажів – частиною виручки, що припадає на кожен отриманий рубль прибутку.

Методика розрахунку рентабельності продажів наступна:

1. Підбивається чиста виручка від продажу всіх видів товарів.

2. Обчислюється процентне співвідношення чистого прибутку до загальної суми виручки.

Незважаючи на те що останнім часом маркетологи приділяють велику увагу регулюванню процесів, що відбуваються між продавцями і покупцями, на сучасному ринку товарів та послуг іноді трапляються непередбачувані ситуації.

Тому рентабельність продажів залежить від різних причин, в тому числі і від об’єктивних.

– Зниження або підвищення цін на товари конкурентів.

– Успішність проведення рекламних акцій.

– Сезонність.

– Зміни в асортименті.

– Інфляція і зниження купівельної спроможності.

– Зміна цін на сировину.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке рентабельність і в чому вона вимірюється?