Прибуток в бухгалтерському обліку

Прибуток – це різниця між виручкою (доходом) і витратами (витратою). Прибуток є ключовим заходом фінансової ефективності підприємницької діяльності.

У бухгалтерської звітності (Звіт про прибутки і збитки) виділяють наступні показники прибутку:

Валовий прибуток (збиток) – різниця між виручкою виручки без ПДВ і собівартістю продажів;
прибуток (збиток) від продажів – валовий прибуток за мінусом комерційних і управлінських витрат;
прибуток (збиток) до оподаткування (прибуток (збиток) від продажів плюс процентні та інші доходи і витрати, крім податку на прибуток);
чистий прибуток (збиток) – підсумковий фінансовий результат з урахуванням всіх прибутків і витрат організації.
Від чого залежить прибуток

Якщо розглядати прибуток як бухгалтерський показник, то прибуток визначається різницею між надходженнями від продажу продукції і витратами на її виробництво. Отримання прибутку – головна мета, за визначенням, будь-якої комерційної діяльності. В економічному сенсі прибуток, яку отримує підприємець, безпосередньо залежить від ризику. Чим вище підприємницький ризик, тим вище прибуток.

На прибуток впливають не тільки фінансові чинники (вартість сировини або ефективність виробництва), але і ринкові. Наприклад, підприємство може отримати більше прибутку, якщо воно монополіст на ринку і може диктувати покупцям свої (завищені) ціни на продукцію.

Аналіз прибутку

Загальний аналіз прибутку можна виконати за даними бухгалтерської звітності – Звіту про прибутки і збитки (наприклад, автоматично, використовуючи спеціальну програму). Зокрема, аналізується зміна прибутку (аналіз в динаміці), а також коефіцієнти рентабельності. Для аналізу прибутку використовуються два види коефіцієнтів. У першому прибуток порівнюється з іншим “оборотним” показником – виручкою або собівартістю (наприклад, рентабельність продажів). У другому – прибуток розраховується відносно до вартості активів або капіталу, які брали участь в її створення (наприклад, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу).

Для більш глибокого аналізу факторів, що вплинули на фінансовий результат, використовують як дані бухгалтерського обліку (включаючи дані про собівартість в розрізі статей, елементів), так і зовнішні дані (наприклад, падіння попиту, погіршення економічної ситуації в країні).

Оподаткування прибутку

Поряд з доданою вартістю, яка обкладається ПДВ, основним об’єктом оподаткування для комерційних організацій є прибуток. При цьому податок на прибуток є прямим податком, його сплачує підприємство з власних коштів, в той час як ПДВ – непрямий податок, його сплачують за рахунок коштів покупця.

В даний час ставка податку на прибуток в Україні становить 20% (при цьому для деяких видів діяльності встановлено підвищену ставка податку). Також існують спеціальні податкові режими (наприклад, спрощена система оподаткування), де прибуток (доходи за мінусом певних витрат) оподатковується за нижчою ставкою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Прибуток в бухгалтерському обліку