Реалізований прибуток

Прибуток є базовою метою діяльності приватних підприємств. Від неї залежать конкурентні позиції організації в довгостроковій перспективі, а також фінансова стійкість. Однією з ключових складових прибутку вважається реалізований прибуток. Способи її визначення дозволяють оцінити результати успішної роботи організації.

Поняття реалізованого прибутку

ДеньгіПрібиль вважається реалізованою в момент законного продажу активу, а не тоді, коли за нього надійшли гроші. Це розумне правило, так як воно дає юридичний захист.

Прибуток від реалізованої продукції є одним з показників рентабельності бізнесу та ефективності використовуваного маркетингу. Якщо вона залишає бажати кращого, варто задуматися про те, щоб поміняти тактику ведення діяльності або ж оновити кадровий склад.

Спосіб розрахунку

Загальна сума реалізованого прибутку визначається декількома факторами. Для початку потрібна загальна сума виручки, отримана підприємством від продажу продукції. Ці показники прямо коррелірованни між собою. Загальна виручка (В) залежить від обсягу продажів (V) і ціни на кожну одиницю товару (Ц). Її можна розрахувати за формулою:

В = Ц х V

Ця формула допоможе визначити розмір виручки, не враховуючи ПДВ і акцизи. При її розрахунку, не беруться до уваги знижки, які підприємство надає організаціям, які беруть участь у продажу товару. Важливим фактором, який варто враховувати, є собівартість продукції (С). Він включає в себе всі фінанси, які компанія витратила на реалізацію і виробництво товару.

Отже, реалізований прибуток формула:

П = В – С = V х Ц – З

З огляду на вищесказане, можна зробити висновок, що основними факторами, які впливають на прибуток від реалізації, є:

    Об’єм продажу; Ціна за одиницю готової продукції; Асортимент готової продукції.

Підприємство також може отримувати дохід, який безпосередньо не пов’язаний з основним напрямком роботи компанії. Це можуть бути кошти, отримані в результаті реалізації основних фінансових активів або ж іншого майна, яким на законних підставах володіє підприємство.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Реалізований прибуток