Прибуток валовий

Валовий прибуток – різниця між сумою, яку підприємство отримало від продажу певного продукту, і собівартістю самого продукту. Різниця між валовим і чистим прибутками полягає в наступному: з валовий не виключаються податкові виплати. Для визначення валового прибутку важливо точно розрахувати собівартість продукту – потрібно врахувати всі витрати, які підприємство понесло при його виробництві.

Що впливає на величину валового прибутку?

Виділяють дві групи факторів, які впливають на розмір валового прибутку: зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні). До екзогенних факторів відносять:

    Географічне розташування підприємства. Актуальне законодавство. Екологію. Розвиток державних програм підтримки бізнесу. Забезпечення необхідними ресурсами. Політичну ситуацію як усередині країни, так і на міжнародній арені.

Ендогенні фактори – це:

    Ефективність маркетингової діяльності підприємства. Комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості продукції, що виробляється. Темпи зростання обсягів виробництва. Ефективне використання виробничих потужностей. Мінімізація витрат на виробництво. Розширення асортиментного ряду.

Валовий прибуток: формула

Валовий прибуток враховує дохід, що утворився не тільки в результаті продажу випущених товарів, але і від позареалізаційних операцій. Формула розрахунку має такий вигляд:

За формулою ЧД – це чистий дохід підприємства, а Себ Т / У – собівартість тих товарів (послуг), які підприємством пропонуються.

Тут же важливо уточнити формулу, по якій вважається чистий дохід:

Тобто чистий дохід дорівнює загальному за вирахуванням наданих клієнтам знижок та сукупну вартість повернутих товарів.

Валовий прибуток може бути визначена і “зворотним” способом – через чистий прибуток компанії:

Тобто до чистого прибутку повинні бути додані податкові виплати, комерційні та управлінські витрати та інші витрати.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Прибуток валовий