Чим відрізняються економічний прибуток і бухгалтерський прибуток

Напевно, кожній людині зрозумілий термін “прибуток” – це та вигода, яку отримує підприємство або індивідуальний підприємець після здійснення своєї діяльності. Але не кожен знає про те, що прибуток може бути як бухгалтерської, так і економічної. У чому відмінності цих двох понять? Спробуємо знайти відмітні особливості даних економічних термінів.

Бухгалтерський прибуток являє собою ту вигоду, яку отримала компанія, і розраховується вона шляхом вирахування з сумарного обсягу виручки всіх офіційних витрат. Іншими словами, це різниця між законними доходами і витратами. Виручка може бути отримана при реалізації виробленої продукції, виконанні різного роду робіт чи наданні послуг своїм контрагентам. Що стосується витрат, то їх може бути досить багато, оскільки сюди входять і заробітна плата співробітників, і орендна плата, і комунальні платежі, і податки, і покупка оргтехніки, а також витрати на науково-дослідні пошуки. Різниця між прибутковою і витратною частинами бюджету підприємства якраз і являє собою бухгалтерський прибуток, яка в подальшому може бути витрачена на виплату дивідендів або внесена в якості інвестицій у виробництво.

Економічна прибуток є підсумком віднімання між усіма доходами та витратами підприємства, тому вона відображає реальний стан справ на підприємстві, тобто функціонує Чи воно успішно або перебуває в кризовому становищі. В якості доходів тут використовується не тільки офіційна виручка компанії, але також й інші джерела надходжень грошових коштів, які не відбиваються офіційно в бухгалтерському обліку. До витрат в цьому випадку слід відносити не тільки ті витрати, які були вироблені офіційно з документарним підтвердженням, але також і ті, які не є офіційними, але, тим не менш, можуть бути присутніми на підприємстві. Крім того, до розряду витрат економісти зараховують і упущену вигоду, тобто доходи, які могли б бути отримані при тих чи інших обставинах, але придбані не були з тих чи інших причин. Також витратами можуть визнаватися додаткові преміальні виплати працівникам або якісь представницькі витрати, що не враховуються в бухгалтерському обліку.

Відмінність бухгалтерської та економічного прибутку полягає в методі їх розрахунку, при якому певні доходи і витрати можуть братися чи ні в розрахунок. Так, бухгалтерський прибуток визначається лише на основі документарного підтвердження доходів і витрат, оскільки тільки таким чином вони можуть бути офіційно засвідчені в контролюючих органах. Економічна прибуток не наголошуємо на паперах, але враховує особливості ведення бізнесу, розглядає питання упущення якої вигоди чи розтрати коштів без офіційного оформлення.

Різниця між бухгалтерським і економічним прибутком полягає в наступному:
Бухгалтерський прибуток грунтується на доходи та витрати, оформлених офіційно і підтверджених різними документами, а економічний прибуток, навпаки, не завжди спирається на документи;
Бухгалтери розраховують прибуток виходячи тільки лише з доконаних фактів, тоді як економісти визначають прибуток з урахуванням всіх операцій – сталися чи ні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняються економічний прибуток і бухгалтерський прибуток