Кредитний лізинг

Кредитний лізинг – це договір довгострокової оренди різного роду товарів і нерухомості, призначений для встановлення комерційних відносин між орендодавцем та клієнтом. Під час укладання угоди кредитного лізингу орендар може використовувати надане йому майно на свій розсуд, проте все права власності залишаються у власника.

Об’єкти і суб’єкти кредитного лізингу

Основними об’єктами лізингу є різна капітальна власність: промислове обладнання, автомобілі, комп’ютерна техніка тощо В процесі укладання угоди беруть участь три суб’єкти:

1. Лізингодавець.
2. Орендар.
3. Постачальник майна.

Кількість учасників угоди може бути збільшено в тому випадку, якщо цього вимагають певні умови, що склалися на економічному ринку. В якості додаткових сторін залучаються тільки зарекомендували себе організації, кристально чиста репутація яких не викликає ніяких підозр.

Види кредитного лізингу

Існує два основних види лізингу: прямий і непрямий. Процес укладання прямої лізингової угоди передбачає безпосереднє співробітництво власника майна і орендаря. Прямий лізинг не користується великою популярністю в сучасному діловому середовищі і займає всього лише 5-7% від загального числа контрактів.

До процесу укладення непрямої лізингової угоди завжди залучається посередник. В основному процес оформлення договору вибудовується за схемою класичного економічного бізнес-трикутника “постачальник-лізингодавець-лізингоодержувач”. Проте, трапляються ситуації, коли обсяги житла, що здається в оренду майна вимагають залучення додаткових осіб для ефективного контролю процедури передачі обладнання або техніки орендарю.

Ряд експертів виділяють оперативний і фінансовий лізинги. Поняття “оперативний лізинг” вживається в разі опису орендних відносин, при яких всі витрати лізингодавця покриваються шляхом постійного укладення нових лізингових договорів на оренду. Характерними особливостями такого лізингу є:

– неможливість відшкодування фінансових витрат за умови одноразового співпраці;
– термін ув’язнення лізингового контракту визначається з урахуванням зносу обладнання, що надається в оренду;
– тривалість дії договору оренди залежить від того, наскільки задоволений орендодавець тим, як орендар виконує умови співпраці;
– відповідальність за все майно лежить на лізингодавці.
– лізингова грошова ставка перевищує ставку, передбачену при видачі банківського кредиту.

При оперативному лізингу орендодавець набуває обладнання, не орієнтуючись на потреби і запити потенційного клієнта. Лізингові компанії самостійно проводять роботу зі страхування майна, призначеного для здачі в оренду, а також займаються його профілактичним обслуговуванням та ремонтом.

Після того, як термін лізингового договору повністю закінчиться, орендар може продовжити його. Поправки в лізинговий договір вносяться з урахуванням загальної домовленості всіх сторін угоди і обов’язково фіксуються в документації. Переваги оперативного лізингу зробили його неймовірно популярним серед представників сільського господарства, а також транспортних та будівельних підприємств.

Фінансовий лізинг будується на основі юридичної угоди, яка передбачає повне покриття вартості виданого в довгострокове користування устаткування. Орендар сплачує всі додаткові витрати, що виникають в процесі експлуатації отриманого ним майна, і виступає в якості гаранта прибутку, одержуваної орендодавцем за підсумками довгострокового співробітництва.

Відмінними рисами фінансового лізингу є такі моменти:

– обов’язкове залучення до участі в угоді третьої сторони;
– неможливість розірвання укладеного договору до тих пір, поки орендодавець не відшкодує всі витрати, які він поніс при оформленні угоди;
– тривалий час дії угоди, яке визначається термінами служби об’єкта;

Після того, як термін дії контракту закінчиться, орендар може претендувати на отримання повного права власності на майно, надане йому орендодавцем. Для цього сторони укладають новий договір, в якому прописується вартість реалізованої продукції.

Багато сучасні експерти відзначають деяку схожість між фінансовим лізингом і довгостроковим банківським кредитуванням, яке засноване на капітальні вкладення. Втім, це й не дивно, якщо враховувати, що банки є основними постачальниками лізингових пропозицій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кредитний лізинг