Елементи множини

Концепція безлічі чисел виступає одним з основоположних невизначуваних положень математики. Під множиною розуміють спільність (група, клас, сімейство…) відомих об’єктів, пов’язаних який-небудь характерною рисою. Наприклад, можна розглядати безліч учнів школи, множин парнокопитних Африки, безліч всіх цілих чисел і т. д.

Об’єкти, що входять до складу множини, називають елементами множини.

Безлічі загальноприйнято вказувати використовуючи великі букви латинського алфавіту А, В,…, X, Y,…, а їх елементи – малими літерами a, b,… …,х, у,…

Якщо елемент х включений у безліч X, то записують х Безліч чисел. Елементи множини. X; запис хМножество чисел. Елементи множини. Х означає, що елемент х не належить множині X.

Множина, що не містить жодного елемента, називається порожньою, для їх позначення прийнято символ Ø.

Елементи множини записують у фігурних дужках, всередині яких вказують їх (якщо це можливо), або дана загальна риса, яка властива всім елементам обраної сукупності. Так, запис А = {4,6,12} встановлює, що множина А містить три числа 4, 6 і 12; запис А = {х:0≤х≤2} вказує, що множина А містить всі дійсні (якщо не зазначено інше) числа, відповідні нерівності 0 ≤ х ≤ 2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Елементи множини