Банківська гарантія як кредитний інструмент

Банківські гарантії, ніби як, вважаються інструментом, що забезпечує зобов’язання принципала, і входять в сферу документарних операцій, з іншого – являють собою кредитний продукт, який регулярно застосовується на практиці.

Банківські гарантії, на відміну від поручительств, що представляють собою акцесорних обіцянки, вважаються спочатку абстрактними обіцянками, вільними від основної угоди, по якій вони надаються, і традиційно регулюються правом країни присутності банку-гаранта, в разі якщо в гарантії не вказано інше.

Розглядаючи гарантію як кредитний інструмент, банк-гарант при видачі гарантії за дорученням принципала на користь бенефіціара практично дає принципалу кредит, хоча не в грошовій формі, ну а в формі обіцянки здійснити платіж після отримання вимоги бенефіціара, належного умовам гарантії.

При цьому підхід до обговорення питання про надання гарантії за дорученням принципала подібний підходу до обговорення кредитної заявки ймовірного позичальника. Надаючи кредит, банк зацікавлений в його повернення, а ще отриманні заробітку у вигляді відсотків за користування позиковими засобами. При наданні гарантії на умовах платності (банківське винагороду за видачу гарантії істотно нижче ставок по кредитах, що вважається важливим моментом, що характеризує економічну привабливість цієї операції для клієнтів банку) банк зацікавлений в тому, щоб зобов’язання, забезпечене заставою, здійснювалося принципалом самостійно згідно з критеріями головного договору. У разі ж отримання банком вимоги по гарантії, відповідного її умовами, банк зобов’язаний мати можливість отримання від принципала відшкодування виплачених по гарантії сум.

Надання банківської гарантії

Банк-гарант дає гарантію на підставі прохання / доручення принципала. Принципалу при зверненні в банк із заявою потрібно буде припустити належні документи, перелік яких дуже схожий зі списком документів, необхідних для розгляду кредитної заявки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Банківська гарантія як кредитний інструмент