Санація – це

Санація (від латинського sanatio – лікування, оздоровлення) – лікування, оздоровлення (санація зубів, санація порожнини рота, санація піхви); або система заходів, спрямована на запобігання банкрутству промислових підприємств, торговельних фірм, банків. Найчастіше в наш час і в нашому місці поняття “санація” вживається в поєднанні зі словом “банк”. “Санація банку”: санація банку “Уралсиб”, санація банку Русстройбанка, санація Альфа-банку, санація Інвестторгбанка і т. п. Банкова нині багато, і фінансові проблеми у них часті.
До заходів оздоровлення (санації) банків вдаються тоді, коли банк ще можна врятувати від банкрутства або він має значення для регіону або всієї банківської системи. У Росії рішення про фінансове оздоровлення приймає Центральний банк (ЦБ РФ)

    Ознаки, за якими судять про необхідність санації банку
    неодноразовий відмова за останні шість місяців вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями
    несплата обов’язкових платежів в конкретний триденний термін через відсутність грошей на рахунках банку
    порушення певних Банком Росії норм достатності капіталу банку Зниження величини капіталу порівняно з його максимальною величиною, яка досягнута за попередні 12 місяців, більше ніж на 20% Порушення норми поточної ліквідності, визначеної Банком Росії, протягом останнього місяця більше, ніж на 10%
    зменшення величини капіталу за звітний місяць нижче розміру статутного капіталу, який визначений установчими документами банку

Санація передбачає

Переоцінка активів (нерухомості, машин, товарних запасів)
Випуск нових акцій або облігацій для мобілізації капіталу
Збільшення банківських кредитів

Надання урядових субсидій

Зменшення розміру відсотків за облігаціями, випущеними підприємством

Відстрочка погашення облігацій
Перетворення короткострокової заборгованості в довгострокову

Ліквідація неспроможного підприємства і створення на його базі нового

Злиття слабкою компанії з фінансово сильнішої

Санація проводиться зазвичай за допомогою держави або найбільших банків. У 1932 році під час Великої депресії в США була створена фінансова корпорація Рефіком, яка за рік видала у вигляді позик, субсидій, позик, кредитів понад один мільярд доларів, чим врятувала від банкрутства безліч підприємств.

Хто такий санатор?

Санатор – зовнішній керуючий проблемним банком або підприємством, наприклад, більш потужний банк або, як в Росії, Агентство по страхуванню внесків


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Санація – це