Принципи кредитування

Звертаючись до банку за кредитом, фірмі слід враховувати основні принципи кредитування, тобто умови, на підставі яких надається кредит: терміновість; платність; зворотність.

Кредит надається на певний термін. Короткострокові кредити видаються банком на нетривалий термін (кілька місяців). Вони необхідні підприємству для підтримки поточної виробничої діяльності: для придбання сировини, матеріалів, видачі заробітної плати своїм працівникам. Реалізація стратегічних цілей підприємства передбачає залучення довгострокових кредитів.

Довгострокові кредити спрямовуються на модернізацію, будівництво, розширення виробництва. Термін за довгостроковим кредитом перевищує 1 рік.

Банк видає кредит на платній основі. Вартість кредиту відображає рівень процентної ставки. На величину ставки по кредиту впливає ряд факторів: вартість залучених банком ресурсів, рівень кредитного ризику, у свою чергу залежить від ділової репутації позичальника, наявності кредитного забезпечення – заставу, який може реалізувати банк у разі неповернення кредиту.

Неодмінною умовою кредитування є повернення отриманої позики в належний термін.

Чому кредити малому бізнесу в нашій країні поки не стали масовим банківським продуктом?

Одна з причин пов’язана з самою природою функціонування сфери малого бізнесу. Низька прозорість малого бізнесу не дозволяє банкам зробити об’єктивну оцінку фінансового стану потенційних позичальників. Все це змушує банки розробляти спеціальні технології по роботі з малим бізнесом.

Малі підприємства відрізняє високий ступінь нестійкості перед несприятливими змінами зовнішнього середовища, досить високий ризик розорення і банкрутства малого бізнесу. Банки змушені в величину відсоткової ставки закладати ризик неповернення кредиту. Неотработанность методик кредитування малого бізнесу підвищує витрати банку з обслуговування цієї групи позичальників. Все це позначається на рівні відсотків за кредитами малим підприємствам.

Незважаючи на існуючі проблеми, вітчизняні банкіри з оптимізмом оцінюють перспективи взаємин із малим і середнім бізнесом. Безсумнівно, зростанню кредитування малих підприємств сприятиме активізація державної участі. Надання з боку держави гарантії по кредитах малим підприємствам дозволить істотно знизити ризик неповернення позики і зменшити відсотки за кредитами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Принципи кредитування