Непродуктивний кредит

Підприємства беруть непродуктивний кредит, коли їм потрібні гроші, які не будуть безпосередньо спрямовані на розширення виробничої сфери.

Використання позикових коштів

Кредит Отримані кошти використовуються на невиробничі витрати, до яких належать:

    Виплата зароблених коштів співробітникам під час перебування в просте; Виправлення бракованих виробів; Закупівля втрачених матеріальних цінностей; Витрати на закупівлю енергоносіїв; Штрафи, що накладаються на підприємство за невиконання зобов’язань за договорами; Виплата відсотків по позиках.

Непродуктивний кредит можуть видати підприємству і на інші цілі, наприклад, на поліпшення умов побуту співробітників (будівництво та ремонт їдалень, ремонт побутівок та інше). Зазвичай цим видом кредиту користуються дрібні фірми або великі підприємства, які переживають складні часи.

Витрати, які не спрямовані на потреби виробництва, ведуть до підвищення собівартості продукції, що виробляється, тому підприємства намагаються їх виробляти із засобів, що знаходяться в активі, і тільки в деяких випадках для цього використовується отримання позики в банку.

Непродуктивний кредит видається банками підприємствам на умовах, які нічим не відрізняються від умов отримання інших видів кредитних продуктів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Непродуктивний кредит