Контокорентний кредит

Контокорентний кредит є активно-пасивним. Він прийшов з Італії в 13 – 15 століттях. При відкритті цього кредиту підприємство і банк укладають між собою контокорентний договір, в якому обумовлено термін виведення сальдо. Після оформлення договору зобов’язання обох сторін за окремими рахунками припиняються і замінюються сальдо зобов’язаннями.
Цей кредит надається початковим позичальникам. При його оформленні підприємству відкривається один-єдиний активно-пасивний рахунок. При цьому розрахунковий рахунок підприємства закривається. На контокорентний рахунок надходять кредити банку, а так само засоби, отримані підприємством від його клієнтів.
За дебіт контокорентного рахунку здійснюються виплати за дорученням клієнта, а по кредиту зараховуються внесені клієнтом і що надійшли в його користь від третіх осіб суми. Кожна сума, записана на контокоррентном рахунку, супроводжується двома датами; коли операція була записана і дата валютування, що позначає – з якого дня на рахунок повинні накладатися відсотки.
Термін і процентна ставка за кредит по контокоррентному рахунку передбачаються в договорі. По дебетових і кредитових операцій процентні ставки відрізняються. Необхідно, щоб за кредитними операціями (прийняття грошей на рахунок) ставка була нижчою, ніж за дебетовими. Залежно від надходження і платежів грошей залишок буде або пасивним (борг банку клієнту), або активним (борг клієнта банку). Як правило, залишок завжди активний, а банк встановлює ліміт за цим рахунком.
Зручність контокоррентного кредиту полягає в тому, що клієнт має можливість користуватися позикою банку без особливого оформлення, так само як і банк.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Контокорентний кредит