Товарний кредит

Товарний кредит – кредит, що надається компанії у формі відстрочки платежу за поставлені йому товари, матеріали та сировина, на період та умови, зафіксованих в договорі поставки на умовах кредиту. Товарний кредит – особлива форма кредиту, що надається продавцями покупцям у вигляді продажу товарів у розстрочку, з відстроченим платежем (продаж в кредит).

У сучасній маркетинговій практиці виділяють наступні основні види товарного кредиту:

Товарний кредит з відстрочкою платежу;
Товарний кредит з оформленням векселя.
Товарний кредит за відкритим рахунком;
Товарний кредит у формі консигнації (див. Консигнация).
Товарний кредит з відстрочкою платежу за умовами договору поставки товарів. Це найбільш поширений в даний час вид товарного кредиту, який обмовляється умовами договору поставки товарів і не вимагає спеціальних документів по його оформленню.

Товарний кредит з оформленням векселя – це один з найбільш перспективних видів товарного кредиту, який отримав значне поширення в Європі і Північній Америці і активно впроваджується в нашу господарську практику останнім часом. Вексельний обіг за товарним кредитом обслуговується простими і перекладними векселями. Векселі за товарним кредитом видаються за погодженням сторін з наступними термінами виконання:

За пред’явленням;
в певний термін після пред’явлення;
в певний термін після складання;
на певну дату
Товарний кредит за відкритим рахунком використовується в господарських відносинах підприємства з його постійними постачальниками при багаторазових постачаннях заздалегідь узгодженої номенклатури продукції дрібними партіями. В цьому випадку постачальник відносить вартість відвантажених товарів на дебет рахунку, відкритого підприємству, яке погашає свою заборгованість в обумовлені контрактом терміни (зазвичай раз на місяць);
У процесі залучення різних видів товарного (комерційного) кредиту повинні бути виключені внефінансовие форми впливу на підприємство з боку кредиторів (нав’язування непотрібних видів продукції або продукції низької якості, вимоги припинення комерційних відносин підприємства з конкурентами продавця і т. п.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Товарний кредит