Оферта: визначення

Оферта – фактично цю пропозицію на проведення угоди, яке продавець (оферент) адресує одержувачу. Одержувачами можуть виступати фізичні особи, а також коло юридичних контрагентів. Договір оферти містить ключові умови контракту, тому, приймаючи його, одержувач автоматично погоджується на угоду на конкретних умовах, стаючи акцептантом. Оферта може полягати як в письмовій твердій формі, так і в усній.

Специфіка поняття і договір оферти

Оферта – фактично цю пропозицію на проведення угоди, яке продавець (оферент) адресує одержувачу. Одержувачами можуть виступати фізичні особи, а також коло юридичних контрагентів. В ширшому сенсі оферта – це договір про співпрацю двох сторін, які вступають у відносини, регульовані прописаними умовами пропозиції. Сам договір відрізняється конкретикою, чіткістю намірів продавця, які викладаються в наступних пунктах:

    В предмет договору; У вартості конкретного товару; В терміни оплати і доставки; В правах двох сторін; В штрафні санкції за недотримання договору.

На практиці нерідко змішуються поняття оферти з комерційною пропозицією (КП) – не всяке комерційну пропозицію може вважати офертою. Договору КП мають більш вільне зміст, в них можуть опускатися такі пункти як: штрафні санкції, права сторін. Але, головне, в КП прописані ціни на продукцію можуть з часом втратити актуальність (під дією девальвації, інфляції і т. д.), тоді як в оферті зазначена вартість є кінцевою.

Договір оферти полягає по стандартному механізму: сторона-продавець вказує прийнятні умови угоди, а сторона-одержувач погоджується з ними або відхиляє. Характерно, що одержувач має право частково змінити умови договору, внісши в нього власні пункти – тим самим він стає акцептантом.

Для складання оферти використовується стандартна форма, в якій відображені:

    Боку-контрагенти; Зобов’язання і права сторін; Форма і система оплати; Вартість товару, номер партії; Терміни отримання відповіді на оферту; Всі реквізити і особистий підпис оферента (якщо цього вимагає договір).

Відповідно до ЦК України оферта вступає в силу в момент, коли особа, що відправило договір, отримує згоду боку-акцептанта. Характерно, що мовчання покупця не стає автоматичним згодою на проведення угоди, якщо тільки народних обранців наказаний законодавчо або не випливає з ділових відносин сторін, що існували раніше.

Цивільний кодекс України чітко визначає момент, коли договір оферти визнається укладеним. Укладення угоди відбувається після оплати рахунку і документального підтвердження цього акту (наприклад, при перенесенні домена на документ). Як правило, при укладанні договору оферти не потрібні підписи ні оферента, ні акцептанта. Підписи ставляться лише у випадках, якщо це прописано окремим пунктом договору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оферта: визначення