Динамічний (горизонтальний) аналіз: визначення

Динамічний (горизонтальний) аналіз є наступним етапом після аналізу фінансових показників (вертикального аналізу). На цьому етапі визначають – по яким розділах і статтях балансу відбулися зміни. При цьому можна керуватися такою приблизною схемою інтерпретації цих змін.

Хороші тенденції

В активі балансу:

    Збільшення грошових коштів на рахунках Збільшення дебіторської заборгованості Збільшення величини запасів зі збільшенням обсягів виручки Збільшення вартості основних засобів

Для перших трьох пунктів необхідно також перевірити, щоб значення ліквідності підприємства при збільшенні поточних активів не ставали занадто великими. Це може вказувати на неоптимальний управління коштами або проблеми з платежами за продукцію.

    Зменшення дебіторської заборгованості, якщо до цього вона була занадто великий (більше ніж 20-40% від оборотного капіталу). Зменшення запасів зі зменшенням обсягів виручки Зменшення незавершеного виробництва

У пасиві балансу:

    Збільшення статутного капіталу Збільшення нерозподіленого прибутку Збільшення фондів підприємства Збільшення резервного капіталу Збільшення доходів майбутніх періодів Скорочення кредиторської заборгованості Зменшення обсягів кредитів Зменшення позикових коштів

Погані тенденції

В активі балансу:

    Зростання грошових коштів на рахунках понад 30% від суми оборотного капіталу Зростання дебіторської заборгованості понад 40% від суми оборотного капіталу Зменшення грошових коштів на розрахунковому рахунку нижче 10% від суми оборотного капіталу Зменшення виробничих запасів на складах зі збільшенням обсягів виручки

У пасиві балансу:

    Збільшення кредиторської заборгованості Збільшення обсягів кредитів Збільшення позикових коштів Скорочення суми нерозподіленого прибутку Зменшення резервного капіталу Зменшення фондів підприємства

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Динамічний (горизонтальний) аналіз: визначення