Розрахунки у формі інкасо

Інкасо являє собою форму розрахунків, при якій постачальник товару (експортер) дає інкасове розпорядження обслуговуючому банку одержати оплату за товар через банк імпортера на підставі поданих документів.

Найбільш значимим документом, який регулює розрахунки за допомогою інкасової форми, є розроблені Міжнародною торговою палатою “Уніфіковані правила і звичаї для інкасо” (остання редакція 1995 року, публікація № 522). Незважаючи на рекомендаційний характер, дані правила широко використовуються і в багатьох країнах одержали закріплення у внутрішньому законодавстві.

У відповідності з Уніфікованими правилами, “інкасо” означає операції, здійснювані банками на підставі одержаних інструкцій з документами з метою:

– одержання платежу або акцепту;
-видачі комерційних документів проти платежу або проти акцепту;
– видачі документів на інших умовах.

“Документи” означають фінансові та/або комерційні документи:

– “фінансові документи” означають переказні векселі, прості векселі, чеки або інші подібні документи, використовувані для одержання грошового платежу;
– “комерційні документи” означають рахунки-факту – ри, транспортні документи, товаророзпорядчі документи або інші будь-які документи, які не є фінансовими документами.

Учасники інкасо

Довіритель (принципал) – клієнт, який доручає банку здійснити інкасо;
Банк-ремітент – банк, якому наказодавець доручає провести інкасо;
Інкасуючий банк – будь-який банк, крім банку-ремі – тенту, який бере участь в інкасо;
Представляючий банк – інкасуючий банк, який здійснює подання платнику;
Платник – особа, якій має бути зроблено подання у відповідності з інкасовим дорученням і яка має здійснити платіж або акцептувати переказні векселі.

Всі документи, що направляються на інкасо, повинні супроводжуватися інкасовим дорученням, що містить точні і повні інструкції. Якщо банк з якихось причин вирішить не виконувати інкасове доручення або пов’язані з ним інструкції, він повинен направити повідомлення про це стороні, від якої отримано інкасове доручення або інструкції, поштою або із застосуванням інших засобів не пізніше дня, наступного за днем отримання інкасового доручення або інструкцій.

При проведенні інкасо банки здійснюють лише посередницькі функції і не несуть відповідальності за неоплату або неакцепт платником інкасуються документів.

Інкасо може бути “чистим” і документарним.

“Чисте” інкасо – це інкасо фінансових документів, що використовуються для отримання платежів, не супроводжених комерційними документами.

Називається документарним інкасо фінансових документів, супроводжуваних комерційними документами.

В інкасовому дорученні повинен бути ясним чином вказаний точний період часу, протягом якого платник повинен зробити які-небудь дії.

Такі вирази, як “в першу чергу”, “терміново”, “негайно” та їм подібні, не повинні використовуватися у зв’язку з поданням або відносно будь-якого періоду часу, протягом якого документи повинні бути прийняті платником або їм повинні бути початі які-небудь інші дії. Якщо такі вирази будуть використані, то банки не будуть звертати на них уваги.

Документи повинні бути представлені платникові у тій формі, в якій вони одержані, за тим винятком, що банки мають право приклеїти будь-які необхідні марки за рахунок тієї сторони, від якої вони отримали інкасо, якщо тільки немає інструкцій про інше, і зробити будь-які необхідні індосаменти або проставити будь-які печатки або інші ідентифікуючі позначки або знаки, прийняті або необхідні для операції інкасо.

В цілях виконання інструкцій довірителя банк-ремітент буде використовувати банк, вказаний довірителем в якості инкассирующего банку. При відсутності такої вказівки банк-ремітент буде використовувати будь-який банк за своїм власним вибором або за вибором іншого банку в країні платежу або акцепту або в тій країні, де повинні бути виконані інші умови.

Документи та інкасове доручення можуть бути надіслані безпосередньо банком-ремітентом інкасуючому банку або за посередництвом іншого банку. Якщо банк – ремітент не вказав певний представляє банк, інкасуючий банк може використовувати представляє банк за своїм власним вибором.

У випадку, якщо документи підлягають оплаті по пред’явленні, представляючий банк повинен зробити подання до платежу без затримки. Якщо документи підлягають оплаті в строк інший, ніж по пред’явленні, представляючий банк повинен, коли запропоновано ввести акцепт, зробити представлення до акцепту без затримки, а коли знадобиться платіж, зробити представлення до платежу не пізніше відповідної дати настання строку платежу.

Банки не несуть відповідальності у разі невиконання переданих ними інструкцій, навіть якщо самі взяли на себе ініціативу у виборі того чи іншого банку.

Беруть участь у інкасо банки не несуть ніяких зобов’язань щодо перевірки отриманих документів, крім перевірки відповідності їх переліком, який дано в інкасовому дорученні.

Банки не несуть відповідальності за форму, достатність, точність, справжність, підробку, юридичну силу будь-якого документа, або за загальні або приватні умови, що містяться в самих документах або привнесені в них; вони також не несуть відповідальності за опис, кількість, якість, стан, упакування, постачання, цінність або наявність товару, представленого будь-якими документами, або за сумлінність, або дії і упущення, платоспроможність, репутацію відправників, перевізників, експедиторів, одержувачів або страхувальників товару або іншої якої-небудь особи.

Банки не несуть відповідальності за наслідки, викликані затримкою або втратою в дорозі повідомлень, листів або документів, або за затримку, викривлення або інші помилки при передачі повідомлень, які виникли не з вини банків, або за помилки в перекладі і тлумаченні технічних термінів.

Етапи здійснення умов інкасо

1. Довіритель видає банку-ремітенту доручення на отримання коштів на підставі поданих ним документів.
2. Банк-ремітент дає доручення представляє банку (пересилає документи банку платника) на одержання грошових коштів від платника замість відповідних документів. Для цієї мети він може залучати інкасуючий банк.
3. Платник перевіряє документи.
4. Якщо документи відповідають усім вимогам, то платник підтверджує банку (акцептує) свою згоду на оплату товару. Банк видає товаророзпорядчі документи покупцеві проти переведення їм на рахунок банку суми боргу і переводить гроші інкасуючому банку для розрахунку з довірителем (експортером) – “інкасо з попереднім акцептом”.

Можливо й інкасо з наступним акцептом – інкасуючий банк сам перевіряє відповідність документів умовам контракту, зараховує вартість поставлених товарів на рахунок довірителя, сповіщає банк платника про зробленої операції і направляє йому комплект документів. Платник (імпортер) перевіряє одержані від свого банку документи і при їх відповідності вимогам акцептує вироблений платіж.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розрахунки у формі інкасо