Дебет і Кредит

Дебет – бухгалтерський термін, що позначає ліву сторону бухгалтерського рахунку, що має форму двосторонньої таблиці.

У свою чергу кредит – термін, що позначає праву сторону бухгалтерського рахунку.

Для чого використовується

Дебет і кредит використовуються для відображення в бухгалтерському обліку кожної операції, яка підлягає відображенню на балансових рахунках. Наприклад, надходження оплати раніше відвантаженого товару від покупця відбивається одночасно за дебетом рахунка 51 “Розрахунковий рахунок” і за кредитом рахунка 62 “Розрахунки з покупцями і замовниками”.

Правила застосування

За дебетом активних рахунків балансу, тобто рахунків реєстрації активів підприємства, вказується наявність активів на початок звітного періоду і їх збільшення протягом звітного періоду. Наприклад, при надходженні коштів на розрахунковий рахунок надійшла сума відображається за дебетом рахунка 51 “Розрахункові рахунки”.

За кредитом активних рахунків балансу відображається зменшення відповідних активів. Наприклад, при оплаті з розрахункового рахунку платіж відображається за кредитом рахунку 51 “Розрахункові рахунки”.

За дебетом пасивних рахунків балансу, тобто рахунків реєстрації джерел коштів (пасивів) підприємства відображається зменшення джерел засобів підприємства. Наприклад, при отриманні підприємством збитку за підсумками звітного періоду сума збитку відображається за дебетом рахунка 84 “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”, тим самим зменшуючи джерела коштів підприємства.

За кредитом пасивних рахунків балансу вказується наявність джерел коштів підприємства на початок звітного періоду і їх збільшення протягом звітного періоду. Наприклад, отримана підприємством за підсумками звітного періоду прибуток відображається за кредитом рахунку 84 “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”, тим самим збільшуючи джерела коштів підприємства.

Відображення операції за дебетом рахунка називається “дебетованием”, а по кредиту – “кредитуванням” рахунки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дебет і Кредит