Споживання основного капіталу: визначення

Основний капітал фірми має властивість зношуватися. Знос призводить до зменшення його вартості. Моральний знос техніки і обладнання фірми призводить до застою виробництва, зменшення ліквідності її основної діяльності, відсутності нових замовлень на виробництво товарів. Розвиток наукомістких галузей стимулює збільшення швидкості морального зносу основного капіталу виробничих підприємств. Це призводить до прискорення споживання їх основного капіталу. Для того щоб врегулювати цей процес, підприємству потрібно оперативно оновлювати, модернізувати основні виробничі і допоміжні фонди.

Інтенсивність фізичного зносу пропорційна інтенсивності виробничого процесу. Використовуючи прості економічні розрахунки, можна отримати достовірну інформацію про рівень споживання основного капіталу. За умови проведення комплексного економічного аналізу основної діяльності фірми, варто основну увагу приділити розрахунку рівня зносу основного капіталу. Якщо він перевищує норматив для конкретної галузі, тоді варто переглянути інвестиційну політику фірми. Активні капітальні інвестиції стимулюють уповільнення споживання основного капіталу і збільшення його фондовіддачі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Споживання основного капіталу: визначення