Бізнес аналітика: визначення

Щоб комплексно розглянути можливості і цілі бізнес-аналітики, необхідно з’ясувати, чим є бізнес-аналіз, по принципам якого вона здійснюється.

Бізнес-аналіз – це розроблений дисциплінарно процес перетворення даних, що надходять в інформацію з метою збільшення конкурентоспроможності підприємства та його загальної ефективності. Він побудований на вивченні комерційних цілей і розробці шляхів вирішення проблем, що виникають на шляху їх досягнення.

Спеціаліст, який проводить бізнес-аналітику, повинен володіти всім методологічним інструментарієм бізнес-аналізу і підходити до перетворення інформації в рішення комплексно. Якщо говорити конкретніше, то бізнес-аналітик є експертом, якого залучають для посередництва в комерційних відносинах, покладаючи на нього завдання збору і обробки інформації про поточний стан ринку в цілому, ефективності продажів або ситуативних нюансах потенційної угоди. Очікуваний результат його роботи – різнобічна і повномасштабна експертна оцінка з пропонованими рекомендаціями щодо подальших дій замовника. Варто розуміти, що бізнес-аналіз – це наукове дослідження явищ, розробка методик і комплексних заходів, своєрідна дисципліна, а бізнес-аналітика – практичне застосування розроблених бізнес-аналізом знань і методологій.

Кінцеві цілі бізнес-аналітики

Експертна аналітика ставить перед собою завдання максимально спростити роботу компанії, збільшивши рентабельність її продажів і мінімізувавши втрати. Це загальне визначення складається з наступних конкретних цілей:

Знаходження найбільш доцільного рішення бізнес-проблеми, створення механізмів для запобігання її виникнення в майбутньому.

Оптимізація витрат фірми-замовника. Отримання експертного висновку, який би вказував на оптимізацію фінансових втрат. Кінцевий аналіз повинен допомогти виявити “дірки” в бюджеті підприємства, не допустити витоків фінансів по невиправданим причин. Наголос також робиться на виключення можливості прояву такої ситуації, як “втрачений дохід”.

Економія часу, що впливає на терміни виконання бізнес-проекту. Якісна аналітика повинна вказати на всі ризики, які потенційно можуть перешкоджати виконанню певних завдань. Усунення таких перешкод дозволяє уникнути прострочення зобов’язань або занадто розтягнутою в часі, а тому нерентабельною діяльності.

Підвищення ефективності бізнесу

Підвищення ефективності бізнесу шляхом пропозиції йому оптимальних форм здійснення комерційної діяльності, маркетингової роботи і взаємовідносин з клієнтурою.

Вироблення універсальних систем і засобів реагування, що запобігають повторення вже вирішених раніше проблем.

Обов’язки бізнес-аналітика

У кожній конкретній ситуації обов’язки аналітичного фахівця можуть бути змінними в залежності від узгодження і реальних потреб замовника, але в цілому загальну структуру діяльності можна перерахувати наступним чином:

    1) Виявлення точних вимог замовника, їх структуризація і побудова плану роботи. 2) Робота з співробітниками підприємства, вивчення організаційної бази та особливостей роботи, попереднє дослідження загального стану справ. 3) Всебічний аналіз інформації, зібраної від джерел компанії-замовника, підготовка основи для зовнішнього аналізу. 4) Дослідження факторів зовнішнього комерційної середовища, оцінка ризиків і доцільностей, розробка варіацій вирішення існуючих проблем. 5) Інтерв’ювання представників компанії-замовника або споживачів. 6) Надання аналітичних висновків і оцінок, консультаційна і рекомендаційна діяльність. 7) Супровід первинних продажів в якості експерта.

На конкретні завдання бізнес-аналітика може впливати специфіка діяльності організації, сфера господарювання, масштабність цілей і ряд інших чинників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Бізнес аналітика: визначення