Інвестиційний бізнес план

Інвестиційний бізнес план – це найважливіший документ у діловому плануванні. Українські компанії його розробляють для того, щоб:

    1) Адаптувати зарубіжну практику створення інвестиційних проектів до умов української економіки. Також аналізуються документи, методична література, яка використовується для ведення бізнесу. 2) Придбати необхідне програмне забезпечення для створення та аналізу інвестиційних програм. 3) Провести реальну оцінку проекту з позиції його окупності та рентабельності.

Інвестиційний бізнес план підприємства – це короткий і максимально лаконічний документ. На його основі можна прийняти правильне рішення і розробити порядок дій для успішного просування проекту. Від того, наскільки правильно він складений, залежить життєздатність і прибутковість проекту.

При розробці середньо – і довгострокових проектів створення бізнес-плану є обов’язковою умовою. Даний етап інвестиційного планування складається з наступного комплексу робіт:

    Розробка та подальший розвиток основної ідеї і суть проекту; Налагодження партнерських відносин і вивчення мотивації зацікавлених осіб; Проведення структурного планування; Організація і ведення торгів, підписання документів з учасниками угоди; Отримання згоди на подальший розвиток проекту.

Якщо бізнес-план розробляється для невеликих за розмірами проектів, які не вимагають багато часу для проведення аналізу, всі етапи інвестиційного планування проводяться на передінвестиційному етапі.

При проведенні стратегічного планування у великих корпораціях необхідний глобальний бізнес-план, який охоплює всі види діяльності організації.

Метою створення бізнес-планів для стабільно працюючих підприємств, які конкурентоспроможні на ринку, є нарощування обсягів виробництва, його модернізація і зниження собівартості продукції. Для того, щоб виконати поставлене завдання, додатково розробляються локальні бізнес-плани.

Венчурні компанії випускають свою продукцію при високому ризику. Тому вони регулярно працюють над бізнес-планами, щоб освоїти нові ринки, сучасне обладнання і технології.

Розробка інвестиційного бізнес плану має велике значення для компанії. Наприклад, керівництво вирішило придбати нову техніку, вийти на новий рівень, але своїх фінансових ресурсів для цього недостатньо. Щоб залучити до цього проекту інвесторів, ділових партнерів, кредиторів – необхідний бізнес-план. У ньому буде викладено короткий опис цілей і результатів, яких планують досягти від цього проекту. Його ще називають бізнес – пропозицією.

Правила складання та вимоги, що пред’являються до бізнес-плану

Бізнес план інвестиційного проекту – це комплекс заходів і дій для досягнення поставлених цілей з урахуванням планових техніко-економічних показників. У ньому обов’язково розраховують доходи і витрати, джерела залучення фінансових ресурсів, оцінюються реальні можливості проекту, рентабельність, окупність і інші найважливіші показники.

Також цей документ – основний етап налагодження ділових зв’язків. Бізнес-план обов’язково вимагають банки при наданні кредиту. Фінансова установа має бути впевнена в платоспроможності свого позичальника і його перспективному майбутньому.

В інвестиційному плануванні створення бізнес-плану виділяють в окремий розділ. Це викликано необхідністю адаптувати зарубіжну практику до російських умов ведення бізнесу, типизацией документації та методологічних документів в даному бізнес – сегменті.

При проведенні техніко-економічного обгрунтування інвестиційних програм бізнес-план потрібен:

По-перше, інвестору – для розрахунку рентабельності проекту. По-друге, бізнесменові – для планування своїх дій і подальшої реалізації поставлених завдань. По-третє, державних інституцій – для контролю і коригування кредитних операцій.

По суті, це певний шаблон ділових взаємовідносин між партнерами. Бізнес-план використовується для проведення оцінки рентабельності створюваного проекту, прогнозованого прибутку, своєчасного повернення кредитів.

Також бізнес-план інвестиційного проекту створюється з метою обгрунтування:

    Поточного розвитку підприємства і утримання завойованих позицій на ринку в майбутньому, випуск нової продукції; Можливості залучення інвестицій і кредитних ресурсів, їх своєчасне повернення; Пропозиції щодо створення спільних проектів з іноземними корпораціями; Доцільності отримання дотацій з державного бюджету.

У бізнес-плані повинна бути чітко вказана вся необхідна інформація: юридична форма, джерела отримання фінансових ресурсів, перелік товарів, що випускаються і послуг, що надаються, результати, яких планують досягти на новому об’єкті, інформація щодо впровадження передових технологій, збільшення розміру прибутку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Інвестиційний бізнес план