Бізнес фонд: визначення

Бізнес-фонд – це фінансова організація, основною метою якої є підтримка підприємництва і виділення коштів на розвиток бізнесу. Бізнес-фонди багато в чому схожі з інвестиційними компаніями, але умови в них більш лояльні. Нерідко ініціатором створення бізнес-фонду виступає держава, що прагне підтримувати розвиток підприємництва. Розглянемо основні значення бізнес-фондів в економіці.

Функції бізнес-фондів і їх значення

Перша функція – бізнес-фонди є фінансовими активами для засновників. Логічно буде припустити, що той, хто засновує бізнес-фонд, буде отримувати від нього пряму або опосередковану прибуток. Фонди можуть носити і благодійний характер, але подібне зустрічається рідко. Якщо засновником є ​​приватна особа, воно найчастіше прагне до отримання певного прибутку, якщо держава – то прибуток від фонду буде непрямою: загальний розвиток підприємництва дозволить уряду отримувати більше податків від регіону або країни в цілому, а також підняти загальний рівень життя громадян.

Друга функція – бізнес-фонди допомагають підприємцям успішно розпочати процес створення бізнесу при мінімальних ризиках. Якщо підприємець звертається за фінансовою підтримкою в кредитну організацію або інвестиційний клуб, то умови фінансової допомоги будуть більш суворими: обов’язково необхідно буде повертати всю отриману суму грошей, або передавати спонсорам частина підприємства. Державні бізнес-фонди, які підтримують мале підприємництво, можуть взагалі не вимагати повернення вкладених сум, оскільки в довгостроковій перспективі вкладення окупляться за рахунок податків і іншого.

Третя функція – організація бізнес-фондів робить економічний клімат в країні більш сприятливим для розвитку підприємництва. Якщо підприємцю обіцяється фінансова підтримка, це може стати для нього істотним стимулом. Результатом буде збільшення масштабів підприємницької діяльності в державі. Активна фінансова допомога бізнесу, яка має місце бути в великих капіталістичних державах, дозволяє цим державам утримувати міцні позиції на економічному ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Бізнес фонд: визначення