Я пам’ятник собі поставив незотлінний – ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799-1837) – ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний,

До нього вік людська не заросте тропа,

Що перед ним чоло і камінь непоклінний

Александрійського стовпа?

Ні, я не ввесь умру. У лірнім заповіті

Душа переживе видимий мій кінець,

I славен буду я, допоки в білім світі

Лишиться хоч один співець.

Полине гомін мій скрізь по Русі великій,

I знатиме мене усяк її язик,

I гордий внук слов’‎ян, і фінн, і нині дикий

Тунгуз, і степовий калмик. I

I довго житиму я в пам’‎яті народу,

Що добрі почуття я лірою плекав,

Що в мій суворий вік я звеличав Свободу

I за подоланих благав.

О музо! наслухай Господнього веління:

Не прагнучи вінця, оподаль від борні

Стрівай байдужістю і осуд, і хваління,

І блазня присуди дурні.

Переклад з російської Миколи Зерова

Ехеgі mоnumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный…

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит –

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгуз, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокой век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно,

И не оспоривай глупца.

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО…

1. Висловте свої враження від прочитаного.

2. Як ви розумієте вислів “нерукотворний пам’‎ятник”? Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово “нерукотворний”?

3. Пушкінський пам’‎ятник здіймається вище Олександрійського стовпа. Що стверджує цими рядками поет?

4. Прокоментуйте вислів відомого дослідника Юрія Лотмана: “Горде усвідомлення того, що не влада і сила, а дух і культура дають безсмертя, продиктувало Пушкіну вірш “Я пам’‎ятник собі воздвиг нерукотворний…”, який став його поетичним заповітом”.

5. Знайдіть у тексті й зачитайте рядки, у яких поет визначає головний критерій оцінки своєї творчості.

6. Чи можете ви погодитися із твердженням дослідників творчості О. Пушкіна, що цей вірш – філософське узагальнення мотивів, представлених у попередніх віршах? Обгрунтуйте свою відповідь.

7. Виразно прочитайте оду “До Мельпомени” давньоримського поета Горація. Зіставте її з віршем О. Пушкіна. Що об’‎єднує ці твори й чим вони відрізняються? Свою відповідь аргументуйте конкретними прикладами з тексту.

Квінт Горацій Флакк

ДО МЕЛЬПОМЕНИ1

Мій пам’‎ятник стоїть триваліший від міді.

Піднісся він чолом над царські піраміди.

Його не сточить дощ уїдливий, гризький,

Не звалить налітний північний буревій,

Ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний.

Я не умру цілком: єства мого частина

Переживе мене, і від людських сердець

Прийматиму хвалу, поки понтифік-жрець2

Пій сходить з дівою в високий Капітолій3.

І де шумить Авфід4 в безудержній сваволі,

І де казковий Давн5 ратайський люд судив,-

Скрізь говоритимуть, що син простих батьків

Я перший положив на італійську міру

Еллади давній спів. Так не таїсь від миру

І лавром, що зростив святий Дельфійський гай,

О Мельпомено, ти чоло моє звінчай.

Переклад з латини Миколи Зерова

8. Порівняйте переклади вірша О. Пушкіна. Якщо ви володієте російською мовою, зіставте переклади з оригіналом.

9. Підготуйтеся до виразного читання твору в класі.

1Мельпомена – одна з дочок Зевса і Мнемосіни, муза трагедії. У переносному значенні Мельпомена – театр.

2Понтіфекс Максімум – головний жрець, який щороку сходив на Капітолій молитися про благоденство Римської держави.

3Капітолій – один з пагорбів, на яких виник Давній Рим.

4Авфід, або Ауфід – річка в Апулії, поблизу якої народився Горацій.

5Давн – міфічний цар Апулії.

ЧИТАЧУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Квінт Горацій Флакк (65 р. до н. е. – 8р. до н. е.) – один з видатних поетів “золотого століття” римської літератури. Найвідоміша з його од – “До Мельпомени”, написана 23 р. до н. е.

Наслідування й переклади цієї оди з’‎являлися в різні часи. Пуш кінський варіант теми пам’‎ятника був запропонований 1836 р.

ДІЗНАЄМОСЬ ПРО ВІДАТНУ ОСОБИСТІСТЬ

Перекладач, учений, критик і поет,

Закоханий в Еладу і поетів Риму,

Плекав класичний ритм і срібнодзвонну риму

Великий ерудит, природжений естет.

Прихильник строгих форм різьбив дзвінкий сонет.

Перекладав поетів світових перлини,

Нещадно розбивав противників доктрини,

І кожен рік міцнів його високий лет…

В часи сваволі дикої, пітьми і зла,

Коли засліплені безглуздий культ кували,

В неволі дальній, де німа холодна мла,

Миколи Зерова не стало.

Олена Теліга

Я памятник собі поставив незотлінний   ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799 1837)   ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Невідомий художник. Микола Зеров на Соловках (1937)

Ці рядки української поетеси, громадської діячки Олени Теліги стисло, але змістовно розкривають основні аспекти життя й творчості Миколи Костянтиновича Зерова (1890-1937). Як зазначав М. Рильський, цей видатний український перекладач, поет, літературний критик “несправедливо, злочинно репресований в часи культу особи Сталіна, […] на багато років викреслений був з української літератури, – ніхто з молодих його не читав і не міг читати”. Він відзначився насамперед перекладами творів давньоримських поетів Вергілія, Горація, Овідія та інших. Але не тільки переклади римської літератури залишив нам у спадок Микола Зеров, а й взірці російської, французької, англійської, польської літератур, вірші Григорія Сковороди, написані латиною.

1935 р. Микола Зеров був засуджений за “антирадянську діяльність” до 10 років позбавлення волі й відбував незаслужене покарання на Соловках. Але 1937 р. його справа була “переглянута”, без будь-яких підстав винесено вирок – вища міра покарання. Розстріл був здійснений 3 листопада 1937 р. в урочищі Сандармох (Карелія).

Навіть перебуваючи в Соловецькому таборі, М. Зеров багато перекладав, намагався бути обізнаним у всіх літературних справах. Він стверджував: “Ми повинні широко і грунтовно зазнайомитися з культурним набутком інших народів, з усім, що може поширити і запліднити наш власний досвід. Ми повинні засвоїти найвищу культуру нашого часу не тільки в її останніх вислівах, а й в її основах, бо без розуміння основи ми лишимося “вічними учнями””.

Я памятник собі поставив незотлінний   ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799 1837)   ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Меморіал “Убієнним синам України” в урочище Сандармох (2004)

ЧИТАЧУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Й.-В. Гете та О. Пушкін… Творчі взаємозв’‎язки цих великих поетів привертають прискіпливу увагу багатьох дослідників з різних країн світу.

У творах Пушкіна неодноразово згадується Гете. Розмірковуючи про роль мистецтва, він зазначає: “Є вища сміливість: сміливість винаходу, творення, де план широкий осягається творчою думкою – така сміливість Шекспіра, Данте, Мільтона, Гете у “Фаусті”, Мольєра в “Тартюфі””.

1825 р. О. Пушкін пише “Сцену з “Фауста””, використовуючи образи трагедії Гете.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Я пам’ятник собі поставив незотлінний – ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799-1837) – ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ