ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН – ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799-1837) – ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН   ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799 1837)   ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

У ТВОРЧІЙ МАЙСТЕРНІ ПИСЬМЕННИКА

Олександр Пушкін працював над романом “Євгеній Онєгін” майже вісім років. Роман був розпочатий поетом ще 1823 р. й завершений 1830 р. Але навіть після завершення свого твору Олександр Сергійович продовжував над ним працювати. Так, 1831 р. він переробив останній, восьмий розділ і написав лист Онєгіна до Татьяни.

Безумовно, що за такий тривалий період у Росії відбулося багато змін. І якщо перші розділи “Онєгіна” писалися на тлі патріотичного злету в країні, пов’‎язаного з перемогою у Вітчизняній війні 1812 р., то закінчувалася робота над романом у похмуру епоху життя країни – період заборон і страт, розчарувань і краху сподівань. Усе це знайшло своє відображення в пушкінському романі, в якому проаналізовані витоки й причини подій, що відбулися.

Події у творі розгортаються в період 1819-1825 рр. Саме в цей час створювався тип людини, що знайшла своє відображення в головному герої роману О. Пушкіна.

ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН   ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799 1837)   ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Олена Самокиш-Судковська. Заставка до видання роману “Євгеній Онєгін” (1908)

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО…

Вступ. Розділ перший

1. Поділіться своїми враженнями про прочитане.

2. Виразно прочитайте вступ, яким відкривається роман. Поміркуйте, які важливі автору думки закладені в цих рядках.

3. Розкажіть, що ви дізналися про головного героя з першого розділу роману.

4. Поміркуйте, чому поет описав лише один день із життя Онєгіна. Обгрунтуйте свою відповідь.

5. Як ви гадаєте, що було спільного в Євгенія з іншими представниками молоді того часу й чим він відрізнявся від них?

6. Простежте за текстом, з ким автор порівнює свого героя. Поясніть, як ви розумієте такі порівняння.

7. За первісним задумом ця глава мала б називатися “Хандра”. Чи погоджуєтеся ви з такою назвою? Поясніть свою відповідь.

8. Простежте, яку оцінку дає автор своєму герою. За допомогою яких художньо-виражальних засобів мови автор передає своє ставлення до Онєгіна? Аргументуйте свою відповідь за допомогою конкретних прикладів.

Розділ другий

1. Що нового ми дізнаємося про головного героя з цього розділу?

2. З якими ще персонажами ви познайомилися?

3. Як характеризують Євгенія ті зміни, які він здійснив у господарстві? Як сусіди поставилися до цих змін? Свою відповідь підтвердіть цитатами з тексту.

4. Розкажіть, що стає відомо про Володимира Ленського.

5. Як ви вважаєте, чому Онєгін вирішив потоваришувати з Ленським? Простежте за текстом, як він ставиться до поета-романтика.

6. Поясніть, з якою метою свою оповідь про Ленського автор перериває роздумами про дружбу.

7. Схарактеризуйте образ Ленського.

8. Як ви гадаєте, чому, розповідаючи про кохання Володимира, автор іронізує?

9. Виразно прочитайте портретні описи сестер Ларіних.

10. Простежте, як автор ставиться до Ольги. Чому він одразу переводить розмову на іншу сестру? Обгрунтуйте свою відповідь.

11. Проаналізуйте, за допомогою яких художніх засобів створюється портрет Татьяни Ларіної. Підтвердіть свою відповідь прикладами з тексту.

12. Підготуйте цитатний матеріал, який, на вашу думку, найбільш виразно передасть характер Татьяни.

Розділ третій

1. Про які події розповідає автор у цьому розділі?

2. Прокоментуйте, як ви зрозуміли епіграф до розділу.

3. Як ви гадаєте, чому Онєгін прийняв запрошення відвідати Ларіних?

4. Виразно зачитайте та прокоментуйте діалог Онєгіна й Ленського після першого візиту до Ларіних.

5. Яке враження справили на Онєгіна обидві сестри? Свою відповідь обгрунтуйте.

6. Як Татьяна поставилася до візиту Онєгіна? Як ви вважаєте, які риси Євгенія підкорили її серце?

7. Простежте за текстом, як автор ставиться до своєї героїні.

8. Які думки й почуття викликав у вас лист Татьяни до Онєгіна?

9. Як характеризує героїню її лист? Аргументуйте свою позицію.

10. Поміркуйте, чому в листі відсутнє ім’‎я адресата. Чим можна пояснити звертання героїні на “ви” й на “ти”? Обгрунтуйте свою відповідь.

11. Підготуйтеся до виразного читання “Листа Татьяни до Онєгіна” у класі.

ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН   ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799 1837)   ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Олена Самокиш-Судковська. Татьяна пише листа Онєгіну (1908)

Розділ четвертий

1. Про яку кульмінаційну подію в житті своїх героїв розповідає автор у цьому розділі?

2. Поясніть, яке значення має епіграф до цього розділу.

3. Що нового про Євгенія ми дізнаємося під час його зустрічі з Татьяною в саду?

4. Яке враження на головного героя справив лист Татьяни? Знайдіть у тексті й прочитайте ці рядки.

5. Як ви гадаєте, чому на початку зустрічі, як пише автор, “хвилину, дві вони мовчали”?

6. Як характеризує головного героя його відповідь на почуття Татьяни? Простежте за текстом, як автор оцінює цей вчинок свого героя.

7. Чи можна стверджувати, що Онєгін проявив шляхетність до Ларіної? Обгрунтуйте свою позицію.

8. Підготуйтеся до дискусії на тему “Відповідь Онєгіна Татьяні – проповідь чи сповідь?”.

9. Знайдіть у тексті й зачитайте, як Татьяна відреагувала на слова Онєгіна. Простежте, за допомогою яких художньо-виражальних засобів автор передає душевний стан героїні.

10. Поміркуйте, чому після опису страждань Татьяни автор розказує нам про “щасливе кохання” Ленського й Ольги. Чи можна назвати це почуття справжнім коханням? Поясніть свою відповідь.

11. Прокоментуйте такі рядки роману: “Як Чайльд-Гарольд, запав Євгеній в задуму, схожу до півсна”.

Розділ п’‎ятий

1. Проаналізуйте, яку функцію у творі виконують описи зими й хрещенських ворожінь.

2. Зачитайте, який “дивний сон” наснився головній героїні. Як ви вважаєте, з якою метою автор використав цей композиційний прийом?

3. Розкажіть, як розгортаються події на іменинах у Ларіних. Знайдіть у тексті й зачитайте, якими є мотиви такої поведінки Онєгіна.

4. Як ви розцінюєте залицяння Онєгіна до Ольги? Як ця обставина вплинула на подальші події в романі?

5. Обгрунтуйте рішення Ленського викликати Онєгіна на дуель. Аргументуйте свою відповідь.

ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН   ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799 1837)   ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Ілля Рєпін. Дуель Онєгіна з Ленським (1899)

Розділ шостий

1. Яка важлива подія знайшла своє відображення в цьому розділі роману?

2. Прокоментуйте епіграф до шостого розділу. До яких подій готує читача автор, використовуючи такий епіграф?

3. Як ви вважаєте, чи міг Онєгін відмовитися від дуелі з Ленським? Чому він цього не зробив? Поясніть свою думку.

4. Як характеризує кожного з героїв їхня поведінка під час дуелі? Свою відповідь підтвердіть цитатами з тексту.

5. Поміркуйте, чому опис дуелі Онєгіна з Ленським вважають вершиною художньої майстерності. А ви можете погодитися з таким твердженням? Аргументуйте свою відповідь.

6. Порівняйте поведінку головного героя перед дуеллю, під час неї й після.

7. З яким почуттям сприйняв Євгеній смерть Ленського? Про що свідчить таке ставлення?

8. Які думки виникли в автора у зв’‎язку зі смертю Ленського? Свою відповідь аргументуйте.

Розділ сьомий

1. Що нового ми дізнаємося про подальші долі головних героїв роману із цього розділу?

2. Як ви вважаєте, чому автор починає розділ з опису весни? Чи не парадоксально, що весна, “час любові”, викликає в ліричного героя сум?

3. Який новий ракурс взаємостосунків Татьяни й Онєгіна розкривається в сьомому розділі? Обгрунтуйте свою відповідь.

4. Знайдіть у тексті й зачитайте, як тепер Татьяна сприймає стосунки з Онєгіним.

5. Що нового ми дізнаємося про головного героя з опису його кабінету? Підтвердіть свою відповідь цитатами з твору.

6. З якими почуттями їхала Татьяна до Москви? Чим можна пояснити настрій героїні?

7. Розкажіть, які зміни відбулися в житті головної героїні. Як сама Татьяна до них поставилася? Як це її характеризує?

Розділ восьмий

1. З яким настроєм ви прочитали цей розділ? Обгрунтуйте свої думки та почуття.

2. У критичній літературі епіграф до восьмого розділу пояснюється по-різному: поет прощається з героями свого роману; Татьяна прощається з Онєгіним; Онєгін посилає прощального листа Татьяні; автор роману прощається із читачами. А як ви тлумачите цей епіграф?

3. Розкрийте, яким постає перед читачами Євгеній у цьому розділі.

4. Поясніть, як ви розумієте зміст Х строфи.

5. Знайдіть у тексті й зачитайте, які почуття наповнили Онєгіна під час зустрічі з Татьяною.

6. Поміркуйте, чому головний герой тепер закохується в Татьяну? Чи справжнє це почуття? Аргументуйте свою відповідь.

7. Як поведінка Татьяни під час зустрічі з Онєгіним свідчить про ті зміни, що відбулися в її житті? Чим можна пояснити стриманість і спокій героїні?

8. Чи змінило характер Татьяни її заміжжя? Обгрунтуйте свою відповідь.

9. Як ви вважаєте, чи кохає ще Онєгіна наша героїня? Свою відповідь підтвердіть цитатами з тексту.

10. Прокоментуйте рядки про кохання, розміщені у ХХІХ строфі. Яке значення вони мають для розуміння подальших подій у романі?

11. Які думки та почуття викликав у вас лист Онєгіна до Татьяни? Підготуйтеся до його виразного читання у класі.

12. Знайдіть у тексті й виразно прочитайте сцену останньої зустрічі Татьяни й Онєгіна. Висловте своє ставлення до прочитаного.

13. Поміркуйте, чому О. Пушкін так невизначено закінчує свій роман. Поясніть свою відповідь.

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН   ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799 1837)   ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Роман О. Пушкіна “Євгеній Онєгін” перекладений багатьма мовами світу. Одним із найвдаліших дослідники вважають переклад українською мовою, який здійснив відомий поет і перекладач Максим Тадейович РИЛЬСЬКИЙ (1895-1964) до 100-річчя з дня смерті російського поета.

Ми всі чимало доложили

Свого уміння, хисту й сили,

Щоб передати, як уміли,

Величну пушкінську красу, –

Писав М. Рильський у вірші “Напис на українському двотомнику Пушкіна”.

Вірші Пушкіна в українському варіанті М. Рильського зберігають мелодійність, звучність, багатозначність і при тому демонструють усе багатство української мови. У статті “Пушкін українською мовою” М. Рильський писав, що переклади творів Пушкіна – “це прекрасний спосіб вигострити свою мовну зброю, піднести українську мовну культуру на вищий щабель розвитку. Переклади Пушкіна українською мовою збагачують українську мову, українську поезію, літературу взагалі”.

Український поет також присвятив Олександру Сергійовичу вірш “Пушкін”, у якому є такі рядки:

Ти пам’‎ятник собі воздвиг нерукотворний,

І нічиїм його не зруйнувать рукам.

Тропи ніякий плуг до тебе не загорне,

Її народ вартує сам…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН – ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН (1799-1837) – ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ