Робота за контрактом: визначення

Визначення контрактної форми зайнятості

Контракт – це особлива форма регулювання трудових відносин, яка трансформувалася в індивідуальне угоду працівника з роботодавцем, де домінуюче значення належить згодою сторін, але в рамках чинного законодавства.

Контракт як договір являє собою письмову угоду двох сторін про умови роботи та розмір оплати праці, але не нижче передбаченого за законом мінімуму, про заходи соціального захисту, відповідальності та ін.

Кожна зі сторін трудових відносин на стадії встановлення контрактних умов має рівні права, незалежно від видів власності і організаційно-правових форм підприємства.

Історія трансформації контракту

Не варто ідентифікувати роботу за контрактом з роботою за трудовим договором. З 2002 року в Україні – це різні документи і різні правовідносини.

Термін “контракт” з’явився в КЗпП Україні в 1990 р і розглядався як синонім трудового договору.

Але з 1 лютого 2002 були внесені істотні зміни і доповнення до Трудового Кодексу, внаслідок чого слово “контракт” виключили з Глави про Трудовий договір.

Відповідно, тепер робота за контрактом трансформована з трудових в цивільно-правові відносини, а контракт укладається з окремими категоріями працівників.

Особливості роботи за контрактом

1) Робота за контрактом позбавляє працівників гарантій, передбачених трудовим законодавством. Співробітники, з якими уклали контракт на роботу, можуть розраховувати тільки на фіксовану оплату їх роботи і на дотримання тих умов праці, які включені в контракт (наприклад, соціальний пакет, додаткова матеріальна мотивація). Але в період, поки працівник трудився за контрактом не зараховується до загального трудового стажу,

Не робиться запис в трудову книжку,

Не відбуваються відрахування в соціальні фонди, а це значить, що роботодавець не надає жодних гарантій і нічого не зобов’язаний працівнику в таких випадках як: лікарняний, оплачувана відпустка, декретну відпустку, ліквідація підприємства, звільнення та ін.

Формально, працівник навіть не вважається повноправним членом колективу і не завжди підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку або режиму праці організації, відповідно, не несе дисциплінарну відповідальність у разі неналежного виконання своїх обов’язків.

2) Існує певний перелік професій, трудові відносини з якими регулюються виключно контрактом. До цієї категорії належать:

    Керівники федеральних державних підприємств. Трупи артистів цирків, театрів, художніх колективів. Військовослужбовці, спортсмени.

Також загальною практикою прийнято укладати контракти з співробітниками-нерезидентами.

3) Контракт, як вид суміжного цивільно-правового договору, пов’язаного з трудовими відносинами, може мати такі форми:

    – Договір підряду. – Договір доручення. – Договір надання послуг. – Інші форми договорів предметом яких є: виконання працівником певної трудової функції в загальному процесі праці організації, оплата кінцевого результату праці, виконання будь-яким способом взятих на себе зобов’язань.

В цілому контрактна робота доречна в наступних випадках:

    1) Для прийняття на роботу працівника за сумісництвом. 2) Для виконання одноразової роботи. 3) Для можливості використання “гнучкою” зайнятості, коли оплачуваного робочого часу чергується з відгулами за свій рахунок. 4) У будь-яких інших випадках, коли трудовий договір неможливо укласти виходячи зі специфіки роботи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Робота за контрактом: визначення