Робота електричного струму

Як обчислити роботу електричного струму? Ми вже знаємо, що напруга на кінцях ділянки кола чисельно дорівнює роботі, яка здійснюється при проходженні по цій ділянці електричного заряду в 1 Кл. При проходженні за цією ж ділянкою електричного заряду, рівних не 1 Кл, а, наприклад, 5 Кл, вчинена робота буде в 5 разів більше. Таким чином, щоб визначити роботу електричного струму на якій-небудь ділянці ланцюга, треба напругу на кінцях цієї ділянки ланцюга помножити на електричний заряд (кількість електрики), що пройшов по ньому:

A = Uq

Де

    А – робота; U – напруга; Q – електричний заряд.

Електричний заряд, що пройшов по ділянці ланцюга, можна визначити, вимірявши силу струму і час його проходження:

Q = It

Використовуючи це співвідношення, отримаємо формулу роботи електричного струму, якою зручно користуватися при розрахунках:

А = UIt

Робота електричного струму на ділянці кола дорівнює добутку напруги на кінцях цієї ділянки на силу струму і на час, протягом якого відбувалася робота.

Роботу вимірюють у джоулях, напругу – у вольтах, силу струму – в амперах і час – в секундах, тому можна написати:

1 джоуль = 1 вольт х 1 ампер х 1 секунду,

Або:

1 Дж = 1 В – А – с.

Виходить, що для вимірювання роботи електричного струму потрібні три прилади: вольтметр, амперметр і годинник. На практиці роботу електричного струму вимірюють спеціальними приладами – лічильниками. У пристрої лічильника як би поєднуються три названих вище приладу. Лічильники електроенергії зараз можна бачити майже в кожній квартирі.

Питання
    Чому одна електрична напруга на ділянці кола? Як через напругу і електричний заряд, що пройшов через ділянку ланцюга, висловити роботу електричного струму на цій ділянці? Як виразити роботу струму через напругу, силу струму і час? Якими приладами вимірюють роботу електричного струму?
Вправа
    Яку роботу здійснює електричний струм в електродвигуні за 30 хв, якщо сила струму в ланцюзі 0,5 А, а напруга на клемах двигуна 12 В? Напруга на спіралі лампочки від кишенькового ліхтаря одно 3,5 В, опір спіралі 14 Ом. Яку роботу здійснює струм в лампочці за 5 хв? Два провідника, опором по 5 Ом кожен, з’єднані спочатку послідовно, а потім паралельно і в обох випадках включені під напругу 4,5 В. У якому випадку робота струму за один і той же Час буде більше і у скільки разів?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Робота електричного струму