План менеджменту ризику

Сутність плану управління ризиками

План менеджменту ризику (risk management plan) являє собою документ, в якому визначено підхід до менеджменту ризику, а також елементи і ресурси, задіяні в процесі управління ризиками.

План менеджменту ризику є невід’ємною частиною процесу управління ризиками. Він забезпечує впорядкованість даного процесу і підкріплює його документально. Саме до плану менеджменту ризику слід звертатися в разі виникнення питань у процесі управління ризиками.

План менеджменту ризику зазвичай містить загальні принципи, що застосовуються в управлінні ризиками організації, а також певні процедури і процеси, що здійснюються в рамках управління ризиками. У плані менеджменту ризику закріплюються обов’язки і розподіл відповідальності за виконання тих чи інших етапів процесу управління ризиками. План менеджменту ризику також визначається тимчасові та ресурсні межі даного процесу.

План менеджменту ризику може бути складений для організації в цілому або окремого підрозділу, а також для конкретного продукту, процесу або проекту.

Необхідність планування менеджменту ризику

Ефективна реалізація процесу управління ризиками багато в чому залежить від його планування, що характерно для будь-якого організаційного процесу. Розподіл відповідальності і повноважень, а також планування споживання ресурсів полегшує реалізацію заходів з управління ризиками.

Найчастіше відповідальність за процес ризик-менеджменту лежить на спеціальному підрозділі або співробітника. В обов’язки цього відділу (або конкретного ризик-менеджера) входить розробка плану з управління ризиками та його деталізація. Цей відділ також відповідає за роз’яснення плану ризик-менеджменту співробітникам інших підрозділів і менеджменту організації.

Важливим аспектом планування ризик-менеджменту є поділ відповідальності між менеджментом компанії і фахівцями в галузі управління ризиками. Перетин повноважень цих категорій співробітників може привести не тільки до конфлікту, але і до зниження ефективності і результативності процесу управління ризиками. Крім того, необхідно заздалегідь визначити повноваження різних учасників процесу з управління ризиками на внесення різних змін в даний процес, щоб уникнути можливих непорозумінь.

Зміст плану маркетингу ризику

План ризик-менеджменту включає в себе визначення місця процесу управління ризиками в організаційній системі, а також особливостей взаємодії фахівців цієї сфери з іншими підрозділами і топ-менеджментом компанії.

В основі плану ризик-менеджменту лежать цілі управління ризиками. Ключовою метою процесу управління ризиками є зниження ймовірності виникнення несприятливих подій або зниження ступеня їх впливу на організаційну діяльність. План менеджменту ризику являє собою регламент заходів з управління ризиками і структурує даний процес.

План менеджменту ризику повинен враховувати в своєму змісті область управління ризиками, на яку він розрахований. План ризик-менеджменту може складатися для організації в цілому або окремого підрозділу, а також для проекту, продукту або іншій частині діяльності компанії.

План менеджменту ризику проекту є невід’ємною частиною проектної документації, що надається замовнику.

План управління ризиками зазвичай містить розділи, пов’язані зі структурою ризиків, картуванням ризиків і заходами, що забезпечують реакцію компанії на потенційні та існуючі ризики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

План менеджменту ризику