Переваги ризик-менеджменту

Зниження фактора невизначеності

Управління ризиками передбачає наявність контролю над тим, що відбувається – здійснення конкретних дій і вжиття заходів щодо зниження ймовірності виникнення негативних подій, а також зменшення ступеня їх впливу на діяльність організації.

Ситуації, яких організація не може уникнути, вона може контролювати. Саме цей контроль забезпечує стійкість компанії щодо змін зовнішнього середовища. Ризик-менеджмент є одним із способів підготовки компанії до нестабільності зовнішнього середовища.

Використання перспективних можливостей

Як відомо, ситуації з високим ступенем ризику можуть не тільки мати негативні наслідки для організації, але і надавати їй перспективні можливості для розвитку і вдосконалення, а також підвищення доходів. Управління ризиками передбачає оцінку ймовірності негативних і позитивних наслідків ризикової події з точки зору організації. На базі цієї оцінки фахівці компанії можуть виявити перспективні варіанти розвитку подій і підготуватися до них з урахуванням ступеня ризику.

Підвищення якості планування і ефективності діяльності

Управління ризиками передбачає активний збір і аналіз інформації про організацію та умови її діяльності, що надає широкі можливості для проактивного планування. Оцінка ймовірності настання тих чи інших подій дає можливість розробити варіанти реагування на них організації, які будуть для неї найбільш вигідні. Підготовленість компанії до будь-якого розвитку подій підвищує її ефективність, здатність використовувати сприятливі можливості і уникнути негативних наслідків.

Економія ресурсів

В рамках процесів ризик-менеджменту розглядається економічна доцільність різних бізнес-операцій і можливостей для інвестування. При цьому враховується ресурсообеспеченность організації і ліквідність активів, що дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів і, відповідно, прибуток компанії.

Поліпшення взаємин з партнерами

Ефективно організований процес управління ризиками передбачає активну участь в ній усіх співробітників організації, що сприяє активізації взаємодії між співробітниками, керівництвом і партнерами компанії. Активний обмін інформацією дозволяє компанії представляти реакцію різних зацікавлених сторін на будь-які аспекти її діяльності.

Підвищення якості інформації

Управління ризиками як організаційна функція вирішує задачу підвищення точності інформації та аналітичних даних, які використовуються для прийняття управлінських рішень на різних рівнях і в різних функціональних областях організаційної діяльності.

Поліпшення ділового іміджу

Компанії, в яких налагоджений процес управління ризиками, більш ефективно здійснюють свою діяльність і викликають більше довіри у партнерів – інвесторів і кредиторів, страхових компаній, а також постачальників і клієнтів. Управління ризиками асоціюється у партнерів з надійністю організації.

Підтримка засновників

Ефективний ризик-менеджмент, як уже згадувалося, свідчить про надійність організації в очах її партнерів. Засновники і власники організації також є її партнерами, і контроль ризиків у належній ним організації забезпечує авторитет менеджменту.

Контроль виробничих процесів і інвестицій

Управління ризиками приділяє особливу увагу виробничим і фінансовим ризикам – ці два види ризиків найчастіше враховуються при прийнятті рішень навіть в організаціях, які не мають цілісної системи ризик-менеджменту. Увага до цих ризиків проявляється в постійному моніторингу бізнес-процесів, який забезпечує контроль над їх реалізацією відповідно до цілей компанії та прийнятими планами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Переваги ризик-менеджменту