Мистецтво кінця 19-20 століття

Кінець XIX – початок ХХ ст. – Час “нечуваних змін” і “небачених заколотів” (А. А. Блок), науково-технічного прогресу і гострих політичних катаклізмів, воно зумовило глибокі і серйозні зміни в мистецтві, визначило нові та оригінальні шляхи його розвитку. Унікальність художньої ситуації цього часу полягала в тому, що, на відміну від попередніх епох, практично одночасно з реалізмом виникають і складаються нові стилі, течії та напрямки, нерідко вступають з ним у протиріччя.

Цей суперечливий процес повною мірою відображає характерні особливості свого часу. Він не позбавлений логіки, має загальні тенденції розвитку, підпорядковується певним закономірностям і правилам. З одного боку, мистецтво ХХ ст. сприймається як відмова від старих художніх традицій, спроба творчо переосмислити класичну спадщину минулого, а з іншого – як сміливі новації, експерименти, не обмежені якими б то не було рамками і умовностями. Ніколи ще художник не був такий розкутих і вільний у своїй творчості, вперше він отримав реальну можливість орієнтуватися на власний смак і пристрасті.

Художній культурі ХХ ст. виявилася дуже близька ідея синтезу мистецтв. “Сім’я муз >> поповнилася новими видами: кінематограф, телебачення, відео, комп’ютерна графіка, дизайн стали характерними прикметами цього часу. Картина розвитку мистецтва ХХ сторіччя сьогодні не може претендувати на вичерпну повноту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Мистецтво кінця 19-20 століття