Майнові права

Майнові відносини – це відносини, що виникають з приводу права власності, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном громадянина.

Вони виникають щодня: походи в магазин за покупками, подарунок до дня народження друга, здача квартири в оренду, обмін однієї речі на іншу, ряд подібних дій можна продовжувати нескінченно. Майнові права безпосередньо пов’язані з власністю.

Власність – це майно, що належить фізичній або юридичній особі, державі або муніципалітету, а право власності – це норми, що закріплюють приналежність речі конкретному власнику.

Право власності включає три правомочності власника:

Право володіння – можливість мати майно у своєму господарстві, повинно бути підтверджено документально, наприклад, актом про надання земельної ділянки, чеком про покупку товару, договором купівлі – продажу будинку, передавальним актом і т. д.;

Право користування – можливість отримувати від майна користь, наприклад, посадити на земельній ділянці яблуневий сад або побудувати на ній будинок;

Право розпорядження – можливість визначати долю майна, наприклад, наявний у власності земельну ділянку можна подарувати, продати або здати в оренду.

Підставами набуття права власності є:

    Виготовлення речі для себе, Купівля – продаж, Міна, Дарування, Успадкування, Знахідка, Скарб.

Підставами припинення права власності є:

    Відчуження власності іншою особою, Відмова власника від речі, Загибель або знищення власності, Примусове вилучення власності на законних підставах.

Майнові права поділяються на три групи:

1. Речове право, пов’язане з правом власності і перерахованими вище правомочностями власника. Приклади речового права: право власності Сергія на нагороди за спортивні досягнення; право подружжя спільно володіти і користуватися купленим під час шлюбу телевізором; право користування орендованим приміщенням і т. п. Речовим правом є і сервітут – чужу земельну ділянку, якою можна користуватися обмежена. Наприклад, прохід в ваш будинок можливий тільки через сусідню ділянку, ви домовляєтеся з сусідом про використання його земельної ділянки для проходу в будинок.

2. Зобов’язальне право пов’язане з діями одних осіб на користь інших, тобто зобов’язаннями. Приклади зобов’язань: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо Існує кілька підстав виникнення зобов’язань:

    По-перше, вони випливають з угод і договорів. Угода і договір – не одне й те саме. Угода може бути здійснена і за бажанням однієї сторони, а для укладення договору необхідна участь двох або більше осіб. Наприклад, ви подарували одному книгу. Це угода. А якщо ви захотіли обміняти свій телефон на годинник одного, то для того, щоб угода відбулася необхідна згода одного. Це договір. Виходить, що будь-який договір – це угода, але не кожна угода – договір. По-друге, зобов’язання виникають внаслідок заподіяння шкоди і пов’язані з необхідністю відшкодування нанесеного збитку.

Таким чином, зобов’язання бувають договірними і позадоговірними. Наприклад, за договором купівлі – продажу продавець зобов’язується передати покупцеві товар належної якості, а покупець зобов’язується заплатити за товар встановлену суму грошей у встановлений термін. Це договірні зобов’язання. А що якщо покупець прийшов додому і виявив недоліки товару? В такому випадку наступають позадоговірні зобов’язання продавця щодо відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, життю або майну покупця.

Угоди бувають оплатним і безоплатними. Висновок відплатних угод зобов’язує сторони надати один одному зустрічні майнові цінності. До таких операцій відносяться договір купівлі – продажу, договір зберігання, договір оренди, договір міни, договір підряду і більшість інших договорів, що регулюються нормами Цивільного кодексу України. Безоплатні угоди не вимагають надання зустрічної цінності, наприклад, в разі дарування або надання землі в безоплатне користування.

Угоди можуть укладатися в усній і письмовій формі, а також в письмовій формі з посвідченням нотаріуса. Усно можуть укладатися угоди якщо в законі немає інших вказівок на


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Майнові права