Логіка процесу науково-педагогічного дослідження

Виділяються наступні етапи наукового дослідження.
1. Емпіричний.
2. Етап побудови гіпотези.
3. Теоретичний.
4. Прогностичний.
Логіка педагогічного дослідження полягає у визначенні наступних етапів, взаємопов’язаних між собою і плавно і логічно переходять один в одного.
1. Перший етап – визначення мети, в якому можна простежити певну логічний ланцюжок: мета повинна передбачати кінцевий результат, а знання підсумків результату дає можливість вибрати засоби – в науці це методи і процедури наукового пізнання.
2. Наступний етап – визначення завдань, практичний опис педагогічного дії, явища і процесу, виявлене самостійними обов’язковими практичними методами, формування теоретичного обгрунтування предмета і явища вивчення, застосовуючи наявні наукові теоретичні пізнання інших наук, створення конкретного уявлення про об’єкт, створення нормативної моделі, створення проекту майбутньої педагогічної діяльності.
Отже, початком наукового педагогічного вивчення для педагога вважається не використання методів вивчення, не з’ясування, до якого предмету дослідження їх застосовувати, і не визначення предмета вивчення, оскільки визначення об’єкта дослідження виявляється за допомогою наявної проблеми в науковому знанні, яке освоїв вчений про ту чи іншої частини дійсності. Зрозуміло, що без попереднього вивчення матеріалу з цікавить питання неможливо приступати до досліджень взагалі. Наукове педагогічне дослідження формується, долаючи кілька етапів. Приступаючи до педагогічного дослідження, вчений повинен провести велику теоретичну роботу з вивчення питань і проблем, близьких до даної проблеми вивчення. Зрештою педагог спирається на вже існуючу спрямованість проблеми, якщо така є, з якою він згоден, або критикує всі наявні, а свою гіпотетичну концепцію доводить.
Оскільки наукове педагогічне дослідження у своєму складному процесі розвитку проходить кілька основних ступенів, необхідно з’ясувати, чи існує різноманіття наукового змісту на кожному етапі наукового дослідження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Логіка процесу науково-педагогічного дослідження