Колгоспне будівництво в нових республіках і областях СРСР

Відновлення сільського господарства в нових районах і областях велося одночасно з підготовкою та здійсненням суцільної колективізації. Відновилося перерване війною колгоспне будівництво в західних районах Білорусії і України, в Правобережної Молдавії. У 1947 р Центральний Комітет партії прийняв постанову про колгоспному будівництві в республіках Прибалтики. У ньому наголошувалося на необхідності дотримання ленінського принципу добровільності при створенні колгоспів. Нові колективні господарства, зазначалося в постанові, слід створювати на базі сучасної машинної техніки. Втілюючи цю постанову в життя, Радянський уряд направляло у знову організовувані колгоспи сільськогосподарський реманент, машини, насіння, надавало їм фінансову допомогу. Суцільна колективізація дозволила здійснити перехід від обмеження і витіснення куркульства до політики його ліквідації як класу.

До початку 50-х років соціалістичні перетворення в сільському господарстві республік Прибалтики, в Правобережної Молдавії, в західних областях України і Білорусії в основному завершилися. Це створило необхідні передумови для подальшого організаційно-господарського та політичного зміцнення колгоспів, для зміцнення колгоспного ладу в СРСР.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Колгоспне будівництво в нових республіках і областях СРСР