Розвиток сільського господарства в СРСР в 60-і роки

У розвитку сільського господарства СРСР в роки семирічки були певні успіхи.
Продовжувалося освоєння цілинних і перелогових земель. Посівні площі збільшилися на 13,5 млн. Га. Подальший розвиток отримала електрифікація сільського господарства. Майже повністю були електрифіковані колгоспи і радгоспи Казахстану, Молдавії, Литви, Вірменії. Однак використання електроенергії у виробничих цілях залишалося недостатнім. Збільшилися поставки селу тракторів, зернових комбайнів, вантажних автомобілів. Разом з тим темпи розвитку сільського господарства відставали від передбачених Контрольними цифрами. Валова продукція сільського господарства збільшилася лише на 14%, в той час як за планом зростання її намічався на 70%. Труднощі сільського господарства на початку 60-х років були викликані значною мірою суб’єктивізмом в керівництві, помилками в плануванні, фінансуванні та кредитуванні сільського господарства та ін.

В результаті реорганізації МТС зросли витрати колгоспів на покупку тракторів і машин. Це послабило фінансове становище господарств, збільшило їх заборгованість державі за придбану техніку.

Одна з головних причин невиконання завдань по зростанню сільськогосподарського виробництва – недолік асигнувань, виділених на його розвиток. У перші роки семирічки сума капіталовкладень в сільське господарство і пов’язані з ним галузі промисловості виявилися нижче запланованої. Зменшення капіталовкладень призвело до скорочення поставок сільськогосподарської техніки селі. Заявки колгоспів на вантажні автомобілі, трактори повністю не задовольнялися. Посилена експлуатація були машин приводила до їх швидкого зносу. У той же час ремонт техніки в державних майстерень коштував дорого. Колгоспи змушені були ремонтувати машини в своїх майстернях, напівкустарних, недостатньо обладнаних. Не завжди в повній мірі задовольнялися потреби господарств в мінеральних добривах. Брак машин і добрив стримувала зростання врожайності культур, гальмувала технічний прогрес в сільському господарстві. На розвиток сільського господарства негативно відбилися недоліки в системі оплати праці колгоспників і необгрунтовані обмеження розмірів їх підсобних господарств.

Стан справ в сільському господарстві було розглянуто на січневому (1961 г.) Пленумі ЦК КПРС. Було узгоджено ряд заходів, спрямованих на ліквідацію негативних явищ в сільському господарстві. Зокрема, були знижені ціни на трактори і сільськогосподарські машини. Колгоспи отримали відстрочку платежів за техніку, куплену у МТС. Збільшувалися капіталовкладення в сільське господарство, підвищувалися заготівельні ціни на худобу, птицю, бавовна, цукровий буряк.

Здійснення прийнятих на Пленумі рішень сприяло деякому піднесенню сільськогосподарського виробництва. Однак для його подальшого успішного розвитку необхідно було змінити методи управління сільським господарством, відновити науково обгрунтоване керівництво з використанням економічних законів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Розвиток сільського господарства в СРСР в 60-і роки