До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ – Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854-1900) – Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття – Золоте століття романи

У творчій майстерні письменнику

ПРО ІСТОРІЮ НАПИСАННЯ РОМАНУ “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”

Роман “Портрет Доріана Грея” був написаний Оскаром Вайльдом усього за три тижні. Уперше він був опублікований у липневому номері журналу “Lippincott’s Monthly Magazine” за 1890 рік. А в квітні наступного, 1891 року “Портрет Доріана Грея” вийшов окремим виданням зі значними доповненнями. Окрім дрібних вставок, письменник додав шість нових розділів і невеличку передмову.

“Спочатку я хотів написати про молодого чоловіка, що продає душу за вічну молодість; ця ідея має давню літературну історію, але я надав їй нової форми”, – писав Вайльд своєму редактору про початковий задум твору.

ПРО СЮЖЕТ ТВОРУ

Вершина проповідуваного Вайльдом естетизму – роман “Портрет Доріана Грея”. Фантастичний рушій сюжету – портрет головного героя. Спромігшися з портретової ласки на вічну молодість, спокушений чарами філософії “нового гедонізму”, що його проповідує лорд Генрі Воттон, з яким Доріан познайомився в майстерні художника Безіла Голворда, – юнак віддається в житті самим насолодам, тягар моральної відповідальності перекладаючи на свій портрет. Зухвало-егоїстичні парадокси лорда Генрі, зневага його до всякої вульгарності (до якої він залучає і співчуття та страждання вкупі з бридотою), культ молодості, краси й насолоди, що не знає морального стриму, – стають і Доріановою філософією. Жадливий до розкошів і нових незвичних вражень, він свій дім обставляє з великою пишнотою, колекціонує старовинні гобелени й рідкісні парфуми, коштовне каміння й екзотичні музичні інструменти, вчащає до різних притонів і вдається до потайних пристрастей, запропащує не одне чуже життя, не зупиняється навіть перед убивством свого друга-митця… Але, пустившися морального берега, він пускається й тієї сили, що не дає людині потонути; знудженість життям, духовне спустошення – то тільки перші ознаки заплати. Руйнівні збудники, що діяли всередині Доріана, у нього в душі, знищують врешті-решт і його тіло, коли він добиває в образі портрета решту свого “я”.

У житті його шалька занадто різко хилилася в один бік – “золота рівновага” настала лише зі смертю.

Автор так сказав про свій роман: “Справжня мораль його твору полягає в тому, що всяке надужиття, так само, як і самозреченість, тягне за собою покару. Тобто, – конкретизує Вайльд, – художник, Безіл Голворд, надмір обожнюючи фізичну вроду, як це робить більшість художників, помирає від руки того, в чиїй душі він породив страхітливу і безтямну марнославність. Доріан Грей, живучи в самих тільки чуттєвих насолодах, пробує вбити сумління і в цю мить убиває самого себе. Лорд Генрі Воттон намагається бути тільки спостерігачем у житті і під кінець виявляє, що ті, хто уникає битви, ще глибше зранені, аніж ті, хто бере в ній участь”.

За Ростиславом Доценком,

Українським перекладачем і літературознавцем

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

Генрі Кін. З ілюстрацій до роману (1925)

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

Станіслав Плутенко. З ілюстрації до роману (1996)

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО…

1. Яке враження на вас справив роман? Які епізоди найбільше запам’яталися? Чому?

2. Уважно роздивіться ілюстрації до роману Вайльда, вміщені на сторінках цього розділу, а також в електронному додатку до підручника. Установіть епізоди, які вони відображають. Чи такими ви уявляли персонажів твору?

3. У чому полягає особливість передмови до роману? Які проблеми в ній порушує автор? Поясніть, як ця частина твору пов’язана з основним текстом роману Вайльда. Прочитайте й прокоментуйте кілька афоризмів з неї.

4. Опишіть портрет Доріана Грея, яким ви його побачили на початку роману. Що особливого було в роботі художника? Як ставляться до портрета художник Безіл Голворд, лорд Генрі Воттон, Доріан Грей?

5. Яке бажання охопило Доріана, коли він уперше побачив свій портрет? Як ви думаєте, що вплинуло на таке прагнення юнака?

6. Схарактеризуйте образ художника Безіла Голворда. Що найбільше він цінував у житті? Як ставився до мистецтва? Ким для художника був Доріан Грей? Поясніть, чому Безіл стверджував, що його майбутнє, як митця, залежить від Доріана Грея.

7. Схарактеризуйте образ лорда Генрі. Яку філософію сповідувала ця людина?

8. Наведіть приклади парадоксальних висловлювань Генрі Воттона. Поясніть, як ви їх розумієте. Які з них приймаєте? А які не приймаєте?

9. Як ви думаєте, чому лорд Генрі обирає Доріана Грея об’єктом свого експерименту?

10. Розкажіть про стосунки Доріана Грея і Сібіл Вейн. Як ви думаєте, чому Доріан так швидко розчарувався у своїй коханій? Як це характеризує юнака?

11. Які через що змінювався портрет Доріана Грея? Знайдіть і прочитайте фрагмент, у якому описуються перші зміни на портреті героя. Коли вони відбулися? Якою була Доріанова реакція?

12. Уважно роздивіться ілюстрації Владислава Єрка до роману Оскара Вайльда. Як художник відобразив зміни, що відбулися з Доріаном? Зверніть увагу на деталі портрета, його тло.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

Владислав Єрко. Ілюстрації до роману (2012)

13. Чому Доріан Грей вирішив заховати свій портрет? Як ви думаєте, чому місцем таємного зберігання портрета стає колишня дитяча кімната юнака?

14. Виразно прочитайте, як Доріан каявся в жорстокості до Сібіл (розділ VIII). Як ви думаєте, з якою метою автор уводить у текст цей опис?

15. Прокоментуйте захоплення і пристрасті Доріана Грея. Яку своєрідність особистості Доріана розкривають ці почуття?

16. Які злочини учинив Доріан Грей? Як ви вважаєте, чи була в Доріана можливість змінитися?

17. Використовуючи інформаційний плакат, поданий на наступній сторінці, схарактеризуйте образ Доріана Грея. Підтвердьте прикладами з тексту риси вдачі юнака. Зробіть висновок про символічність портрета героя.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

18. Спираючись на схему-фішбоун1, прокоментуйте причини духовного занепаду Доріана Грея. Зробіть висновок.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

19. Поясніть сенс назви твору.

У творчій майстерні письменника

ПРО ЖАНРОВИЙ РІЗНОВИД РОМАНУ “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”

Як можна було б визначити жанровий різновид роману, яким є “Портрет Доріана Грея” ? Це не реалістичний, не психологічний і не розважально-кримінальний твір, хоч елементи того й іншого в ньому є. Не можна, звичайно, назвати його й суто фантастичним. Найбільше відповідає історія, яку переконливо і барвисто розповідає автор, жанру філософського роману-притчі. У ньому є постановка та рішення естетичних і морально – етичних проблем, є повчання, як це годиться для притчі (що його так, до речі, не любив Вайльд). Звичайно, це лише приблизне визначення, надто багато в романі такого, що дає змогу порівнювати його з іншими жанровими різновидами великої прози, наприклад з інтелектуальним романом, де складна або парадоксальна думка, ідейна суперечка відіграють головну роль. Не можна не враховувати і символічного значення твору, і його особливу насиченість тим, що можна назвати естетизмом Вайльда. Це багатогранне висвітлення теми краси в мистецтві та житті, її переможної, а подекуди і згубної влади. Краса в усіх її іпостасях, усіх формах, у тому числі самому словесному стилі розповіді, насичує й перенасичує рядки книжки. Саме слово “краса” і його похідні згадуються багато десятків разів. Можна стверджувати, що естетизм – як літературна течія – не породив більш виразного і значного твору, якому випало б довге життя, ніж цей роман.

За Кірою Шаховою, українською дослідницею літератури

1 “Фішбдун” (риб’яча кістка) – схема, за допомогою якої встановлюються причинно-наслідкові зв’язки того чи іншого проблемного явища. Голова риби – проблема; верхній ряд кісток – причини виникнення досліджуваної проблеми; нижній ряд – факти, що ілюструють визначені причини; хвіст – висновок.

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Перший український переклад творів “короля естетизму” з’явився в 1916 році, Вайльдові афоризми переклав письменник і громадсько – політичний діяч Осип Назарук. Незабаром друком вийшла і перша розвідка про Оскара Вайльда письменниці й літературного критика Іванни Федорович (більш відомої під псевдонімом Дари Віконської). За перші десятиліття XX століття українською мовою вийшло до десятка невеликих книжок Вайльда, чимало друкувалося й на сторінках періодики (казки, оповідання, поезія, драма “Саломея”),

На подальшій долі українських перекладів творів Оскара Вайльда фатально позначилися обставини трагічного XX століття. Так, український письменник і перекладач, один із найталановитіших прозаїків “розстріляного відродження” Валер’ян Підмогильний перекладав “Портрет Доріана Грея”, коли за надуманим звинуваченням сталінського режиму “у терористичній діяльності” відбував покарання в Соловецькому таборі особливого призначення. На превеликий жаль, цей рукопис втрачено, а його автора, як і ще понад тисячу інших в’язнів, було страчено в урочищі Сандармох у 1937 році. Найбільшою подією української “вайлдіани” стала поява “Портрета Доріана Грея” у віртуозному перекладі колишнього політв’язня Ростислава Доценка (1968).

За радянських часів в Україні також виходили казки Оскара Вайльда, їх переклав Ілько Корунець. За часів незалежності твори Оскара Вайльда перекладали Олег Зуєвський (поезії), Оляна Рута (“Поезія у прозі”), Максим Стріха (“Балада Редінзької в’язниці”)1.

1 Використано матеріали статті Максима Стріхи “Оскар Вайльд на тлі українських сюжетів” // Всесвіт. – 2007. – № 3-4.

ДІЗНАЄМОСЯ ПРО ВИДАТНУ ОСОБИСТІСТЬ

Ростислав Іванович ДОЦЕНКО (1931-2012) – відомий літератор, критик, перекладач, літературознавець, лауреат премій ім. Максима Рильського та ім. Миколи Лукаша, учасник Українського руху Опору.

Усе життя і творчість Ростислава Доценка пройшли під гаслом української ідеї, за що митець тяжко був покараний радянським тоталітарним режимом. Зокрема під час навчання на українському відділенні філологічного факультету Київського університету був заарештований за антирадянські висловлювання й поширення творів “буржуазно-націоналістичних” авторів та засуджений до виправно-трудових таборів. Уже після звільнення працював редактором зарубіжної літератури у видавництві “Дніпро”, виконав значну роботу з укладання 12-томної збірки творів Дж. Лондона. Окремими книгами в перекладі Ростислава Доценка вийшли романи “Портрет Доріана Грея” О. Вайльда, “Останній з могікан” Ф. Купера, “Великі сподівання” Ч. Діккенса, “Оповідання і памфлети” Марка Твена та інші твори. У 80-х роках XXстоліття Ростислав Іванович перейнявся Ірландією, його цікавила близькість до України її історичної долі, національно-визвольна боротьба, фольклорні та культурні традиції. Доценко публікує критичні статті та перекладає видатних ірландських письменників, видає перекладні збірники ірландського фольклору.

Загальний Доценків доробок – кілька десятків перекладних книжок, понад сотня перекладів, розвідок та рецензій у періодиці, чимало енциклопедичних статей і більше тисячі афоризмів, які згодом увійшли до збірки “Світлі думки проти ночі”.

Ростислав Доценко був справжнім патріотом, виступав за сильну державу, вільну від рабства. Щоб вибратися з пастки, у якій опинилась Україна, проголосив “стратегічне надзавдання”: “Треба мати органічне почуття більшовартості – інакше бо не протиснутись до лав передових націй у світі”.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Оскар Вайльд… Варто лише нам тільки почути це ім’я, як ми вже відчуваємо, що його слова, які услід за цим будуть процитовані, здивують і приведуть нас у захват. Із письменників, чий розквіт припав на 1890-ті роки, Вайльд – єдиний, кого досі читають усі. Різноманітні ярлики, які пришпилюють до цієї епохи (“естетизм”, “декаданс”, “бердслієвський період”), не повинні приховувати того факту, що передусім вона пов’язана для нас з Вайльдом – блискучим, величним, готовим до падіння.

Річард Еллман, американський літературознавець Складно собі уявити світ без Вайльдових фраз.

Хорхе Луїс Борхес, аргентинський письменник

“Портрет Доріана Грея” став “десятою казкою” Вайльда, – своєрідною вершиною, звідки відкривається краєвид на усе поле творчої діяльності та естетизм Вайльда.

Аатос Ояла, фінський літературознавець

Мистецькі передзвони

Роман “Портрет Доріана Грея” став найуспішнішим твором Оскара Вайльда. Він був екранізований більше 30 разів! Перша стрічка вийшла на широкі екрани в 1910, а одна з останніх була відзнята 2014 року. Данія, США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Угорщина, СРСР… Це далеко не повний перелік країн, чиї кіномитці представили оригінальні інтерпретації Вайльдового роману. Одним із найбільш титулованих вважається фільм режисера Альберта Левіна (США, 1945), який отримав Оскара та Золотий глобус. Цікаво, що до цього фільму художник Айвен Олбрайт спеціально намалював портрет Доріана Грея (спотворену версію). Тепер це полотно зберігається в Чиказькому художньому музеї.

До числа найкращих потрапила і кінострічка Олівера Паркера (Велика Британія, 2009). її слоганом стали слова: “Молодий назавжди. Проклятий навіки”.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

Айвен Олбрайт. Портрет Доріана Грея

Підсумовуємо вивчене

1. Назвіть батьківщину Оскара Вайльда. Що ви знаєте про цю країну? Уважно роздивіться репродукцію картини Ігоря Лисенка “Батьківщина Оскара Вайльда”. Опишіть, що ви побачили на картині.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

Ігор Лисенко. Батьківщина Оскара Вайльда

Поверніть підручник на 90° ліворуч. Що ви побачили тепер? Як ви думаєте, чому для своєї роботи художник використав такий прийом?

2. Оскар Вайльд уважав себе “символом мистецтва та культури свого століття”. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою письменника? Свою відповідь аргументуйте.

3. Продовжте думку: “Прочитавши роман Оскара Вайльда “Портрет Доріана Грея”, я замислився (замислилася) над… / був вражений (вражена) … / звернув (звернула) увагу на…”.

4. З яким образом твору пов’язані чарівні перетворення? Яку роль у творі відіграє фантастика?

5. У літературних творах, написаних за законами естетизму, обов’язково мають бути присутніми твори мистецтва. Назвіть і прокоментуйте твори мистецтва у романі Оскара Вайльда.

6. Доведіть, що “Портрет Доріана Грея” – інтелектуальний роман. Елементи яких інших жанрових різновидів характерні для цього твору? Доведіть свою думку конкретними прикладами з тексту.

7. Прокоментуйте інформаційний плакат до роману О. Вайльда “Портрет Доріана Грея”.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

8. Розв’яжіть кроссенс. Складіть на його основі зв’язну розповідь про Оскара Вайльда. Запропонуйте свій варіант кроссенсу, присвяченого Вайльдові або його роману “Портрет Доріана Грея”.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ  Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854 1900)  Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття  Золоте століття романи

9. Використовуючи матеріал рубрик підручника й електронного додатку до нього, а також інформацію з інших джерел, підготуйте повідомлення про образ Оскара Вайльда в сучасній культурі. Зробіть висновок про популярність / непопулярність письменника.

10. Напишіть за романом Оскара Вайльда “Портрет Доріана Грея” творчу роботу на одну з тем: “У чому причини духовного падіння Доріана Грея?”; “Що є краса?”; “Як виховати красиву душу?”.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

1. Розкажіть, що вам відомо про роман як літературний жанр.

2. Які з представлених у цьому розділі творів справили на вас найбільше враження й чому?

3. Обгрунтуйте значення творчості Стендаля для розвитку психологічної прози XIX століття.

4. Доведіть, що роман “Червоне і чорне” Стендаля – яскравий взірець соціально-психологічного роману.

5. Які трактування символічності назви роману Стендаля пропонують дослідники? Які з них вам особливо близькі та чому? Запропонуйте власне пояснення назви роману.

6. Зробіть висновок про роль Г. Флобера для розвитку реалізму в літературі.

7. Прокоментуйте думку сучасного українського літературознавця Олександра Пронкевича: “Неперевершений віртуоз стилю і майстер композиції, Флобер зумів не тільки створити правдиву картину свого часу, а й розкрити драму повсякденного існування людини новітнього часу”.

8. Поясніть, що таке “боварізм”. Чи залишається це поняття актуальним у наш час? Аргументуйте свою думку.

9. Підготуйте презентацію “”Пані Боварі” на малюнках художників різних епох”. А як уявляєте Емму Боварі саме ви? Опишіть або намалюйте.

10. Відомий сучасний дослідник Дмитро Биков, характеризуючи роман Г. Флобера “Пані Боварі”, сказав так: “Ця книжка вчить нас любити не стільки читання, скільки людину: неправильну, що помиляється, скривджену, але все ж таки людину. Любити і пробачати її”. Чи можете ви погодитися з цим твердженням? Поясніть чому.

11. Підготуйтеся до дискусії в класі на тему “Бунт Родіона Раскольникова: причини і результати”.

12. Розкрийте смисл теорії Раскольникова. Дайте власну оцінку цій теорії.

13. На прикладі роману Ф. Достоєвського розкрийте поняття “поліфонізм твору”.

14. Прокоментуйте думку аргентинського письменника Хорхе Луїса Борхеса, який уважав, що особистість Оскара Вайльда цікавіша, ніж його твори. Чи поділяєте ви погляд Борхеса? Аргументуйте свою відповідь.

15. Проілюструйте, як положення естетичної теорії Оскара Вайльда відобразилися в його романі “Портрет Доріана Грея”.

16. Які проблеми порушує Оскар Вайльд у романі “Портрет Доріана Грея”? Чи актуальні вони в сучасному світі? Свою думку обгрунтуйте.

17. У класі проведіть обговорення, які теми й ідеї об’єднують твори з цього розділу і що є своєрідного для кожного з них.

18. Прокоментуйте епіграфи до цього розділу.

19. Напишіть есе на тему “Перечитуючи сторінки роману… “. Роман оберіть самостійно з тих, про які ви дізналися в цьому розділі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ – Оскар Вайльд Oscar Wilte (1854-1900) – Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття – Золоте століття романи