Оскар Уайльд Портрет Доріана Грея. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця – РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання про життя та творчість О. Уайльда, зацікавленість ними; усвідомлення ідейно-художніх особливостей “Передмови” до роману “Портрет Доріана Грея”; розуміння місця роману “Портрет Доріана Грея” у творчому доробку митця як вершини творчості; уміння розкривати зміст афоризмів, пояснювати парадокси; навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного; навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; високі моральні якості особистості; потребу у високих естетичних та гуманістичних цінностях); Ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність, критичне мислення; комунікативну: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань.

Обладнання: портрет О. Уайльда, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Пригадайте визначення понять декаданс, модернізм, символізм, назвіть їх ознаки.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з портретом письменника

· Чим привертає вашу увагу зовнішність письменника?

2. Вступне слово вчителя

– Оскар Уайльд одноосібно здійснював революцію в англійському суспільстві – революцію в моді. Він з’‎являвся на суд публіки в ним самим вигаданому запаморочливому вбранні. Це могли бути і короткі штани з шовковими панчохами, і розшитий квітами жилет з рукавичками лимонного кольору в поєднанні з пишним мереживним жабо, і черевики зі срібними пряжками Неодмінним аксесуаром його одягу була лілія (символ смерті) у петлиці або квітка соняшника (жага життя) у руці. А найбільш разюче – це те, що у цьому не було жодної клоунади: бездоганний смак давав змогу Уайльду поєднувати непоєднуване. Уайльд навіть життя сприймав як різновид мистецтва: завдання художника (та й кожної людини) письменник убачав у тому, щоб стати творцем свого життя. Можливо, тому біографія самого митця схожа на легенду, що ожила.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з підручником (запис до зошитів)

· За підручником складіть тези про життєвий шлях О. Уайльда.

2. Евристична бесіда

· Чи схоже життя Уайльда на легенду?

· Які сторінки його біографії здаються неймовірними?

· Легенда життя письменника сумна чи щаслива?

· Чому не можна дати однозначної відповіді на це запитання?

· Де майбутній письменник здобував освіту?

3. Слово вчителя (запис до зошитів)

– Естетизм виник в Англії наприкінці XIX ст. як реакція на пуританський стиль вікторіанської доби. Художнім чинником зародження таких поглядів була ідея “мистецтва заради мистецтва”, що існувала ще з античних часів. Естетизм виник на противагу реалізму, який висвітлював соціальні проблеми. Прихильники естетизму вважають, що література не повинна виконувати моральну місію, навчати добра, справедливості, що вона байдужа до проблем добра і зла. Мистецтво має служити красі, яка є вищою за життя. Представники: Волтер Пейтер, Алджернон Чарлз Свінберн, Артур Саймонс, Джон Раскін, Обрі Бердслі, Оскар Уайльд.

У трактаті “Занепад брехні” О. Уайльд сформулював основні принципи естетизму:

– велич і вічність мистецтва;

– самодостатність мистецтва;

– вищість мистецтва над істиною та мораллю;

– захоплення прекрасним;

– естетична увага до відчуттів, вражень людини;

– зображення краси в усіх її проявах;

– проголошення насолоди як найвищого сенсу існування (гедонізм).

“У своє життя я вклав увесь мій геній, у свої твори я вклав тільки талант”: ці слова належать Оскарові Уайльду – видатному британському прозаїку, драматургу, поету, естету кінця XIX ст.

4. Словникова робота (запис до зошитів)

Аморалізм – заперечення моралі, відмова від принципів совісті, честі, справедливості.

Гедонізм – ідеалістичний напрям в етиці, за яким задоволення, насолода є найвищим благом, метою життя.

Естетика – наука про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, у природі та суспільстві.

Етика – наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному й особистому житті людей.

Парадокс – думка, судження, що суперечить здоровому глузду (іноді тільки на перший погляд).

Пуританізм – релігійно-політичний рух буржуазії в Англії та Шотландії XVI-XVII ст. за дотримання чистоти звичаїв, високої моральності.

Симфонія – гармонійне поєднання множини різноманітних звуків, кольорів, тонів тощо.

5. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

– “Портрет Доріана Грея” – єдиний роман О. Уайльда, задум якого виник 1884 р. Про це розповідає автор книги “Життя О. Уайльда” Хескет Пірсон:

“Уайльд мав звичку зазирати до майстерні художника Безіла Ворда, одним із натурників якого був юнак разючої краси… Після завершення портрета юнак пішов, і Уайльд вигукнув:

– Ах, як шкода, що таке прекрасне створіння рано чи пізно постаріє!

– На жаль,- погодився художник, а потім додав: – Як було б добре, якби його зовнішність ніколи не змінювалася, а замість нього старів і вкривався зморшками його портрет!

Оскар Уайльд подякував своєму другові за ідею, надавши художнику в романі ім’‎я Безіла Голворда”.

Твір, який посів почесне місце серед найвизначніших шедеврів світової літератури, було написано 1890 р. лише за три тижні. Після його публікації в суспільстві зчинився скандал. Англійська критика одностайно визнала роман аморальним. Окремі критики навіть вимагали заборонити його, а автора засудити. Уайльда звинувачували в образі суспільної моралі. Однак пересічні читачі сприйняли твір із захопленням.

6. Аналіз тексту літературного твору

· Прочитайте “Передмову” до роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Чи все вам зрозуміло? Чи з усіма наведеними твердженнями ви згодні? Якщо не згодні, то з якими? Відповідь аргументуйте.

(Учитель спрямовує учнів до обговорення принципів, проголошених О. Уайльдом у “Передмові”.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Аналітичне коментування

· Прокоментуйте твердження О. Уайльда (або проведіть міні-диспут за одним із висловлювань):

– “Митець – творець прекрасного”;

– “Немає книг моральних або неморальних. Є книги добре написані або погано написані”;

– “митець не має етичних уподобань”;

– “Будь-яке мистецтво не дає жодної користі”.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Евристична бесіда

· Визначте провідну думку “Передмови” до “Портрета Доріана Грея”.

(Утвердження вічності й величі мистецтва.)

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За підручником опрацювати біографію О. Уайльда, естетичну програму митця. Прочитати роман “Портрет Доріана Грея”.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

На допомогу вчителеві

Митець – творець прекрасного.

Розкрити себе і втаїти митця – цього прагне мистецтво.

Критик – це той, хто спроможний передати в інший спосіб або в іншому матеріалі своє враження від прекрасного.

Найвища, як і найнижча, форма критики – це різновид автобіографії.

Ті, що в прекрасному вбачають бридке,- люди зіпсуті, які, однак, не стали через те привабливі. Це вада.

Ті, що в прекрасному здатні добачити прекрасне,- люди культурні. У них є надія.

Але справжні обранці ті, для кого прекрасне означає лише одне: Красу.

Немає книжок моральних чи неморальних. Є книжки добре написані чи погано написані. Ото й усе.

Ненависть XIX сторіччя до Реалізму – це лють Калібана, що побачив свою подобу в дзеркалі.

Ненависть XIX сторіччя до Романтизму – це лють Калібана, що не побачив своєї подоби в дзеркалі.

Моральне життя людини – для митця лише частина об’‎єкта. А моральність мистецтва полягає в досконалому використанні недосконалих засобів.

О. Уайльд із “Передмови” до “Портрета Доріана Грея” (переклад р. Доценка)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оскар Уайльд Портрет Доріана Грея. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця – РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ