До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ – Ocкap Вайльд Oscar Wilde (1854-1900) – Золоте століття роману

У творчій майстерні письменника

ПРО ІСТОРІЮ НАПИСАННЯ РОМАНУ “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”

Роман “Портрет Доріана Грея” був написаний Оскаром Вайльдом усього за три тижні. Уперше він був опублікований у липневому номері журналу “Lippincott’‎s Monthly Magazine” за 1890 рік. А в квітні наступного, 1891 року, “Портрет Доріана Грея” вийшов окремим виданням зі значними доповненнями. Окрім дрібних вставок, письменник додав шість нових розділів і невеличку передмову.

“Спочатку я хотів написати про молодого чоловіка, що продає душу за вічну молодість; ця ідея має давню літературну історію, але я надав їй нової форми”, – писав Вайльд своєму редактору про початковий задум твору.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ   Ocкap Вайльд Oscar Wilde (1854 1900)   Золоте століття роману

Обкладинка номера журналу з романом

ПРО СЮЖЕТ ТВОРУ

Вершина проповідуваного Вайльдом естетизму – роман “Портрет Доріана Грея”. Фантастичний рушій сюжету – портрет головного героя. Спромігшися з портретової ласки на вічну молодість, спокушений чарами філософії “нового гедонізму”, що його проповідує лорд Генрі Воттон, з яким Доріан познайомився в майстерні художника Безіла Голворда, – юнак віддається в житті самим насолодам, тягар моральної відповідальності перекладаючи на свій портрет. Зухвало-егоїстичні парадокси лорда Генрі, зневага його до всякої вульгарності (до якої він залучає і співчуття та страждання вкупі з бридотою), культ молодості, краси й насолоди, що не знає морального стриму, – стають і Доріановою філософією. Жадливий до розкошів і нових незвичних вражень, він свій дім обставляє з великою пишнотою, колекціонує старовинні гобелени й рідкісні парфуми, коштовне каміння й екзотичні музичні інструменти, вчащає до різних притонів і вдається до потайних пристрастей, запропащу є не одне чуже життя, не зупиняється навіть перед убивством свого друга-митця… Але, пустившися морального берега, він пускається й тієї сили, що не дає людині потонути; знудженість життям, духовне спустошення – то тільки перші признаки заплати. Руйнівні збудники, що діяли всередині Доріана, у нього в душі, знищують кінець кінцем і його тіло, коли він добиває в образі портрета решту свого “я”. В житті його шалька занадто різко хилилася в один бік – “золота рівновага” настала лише зі смертю.

Автор так сказав про свій роман: “Справжня мораль його твору полягає в тому, що всяке надужиття, так само, як і самозреченість, тягне за собою покару. Тобто, – конкретизує Вайльд, – художник, Безіл Голворд, надмір обожнюючи фізичну вроду, як це робить більшість художників, помирає від руки того, в чиїй душі він породив страхітливу і безтямну марнославність. Доріан Грей, живучи в самих тільки чуттєвих насолодах, пробує вбити сумління і в цю мить убиває самого себе. Лорд Генрі Воттон намагається бути тільки спостерігачем у житті і під кінець виявляє, що ті, хто уникає битви, ще глибше зранені, аніж ті, хто бере в ній участь”.

За Ростиславом Доценком,

Українським перекладачем і літературознавцем

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ   Ocкap Вайльд Oscar Wilde (1854 1900)   Золоте століття роману

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО…

1. Яке враження на вас справив роман? Які епізоди найбільше запам’‎яталися? Чому?

2. Уважно роздивіться ілюстрації до роману Вайльда, вміщені на сторінках цього розділу. Установіть епізоди, які вони відображають. Чи такими ви уявляли персонажів твору?

3. У чому полягає особливість передмови до роману? Які проблеми у ній порушує автор? Поясніть, як ця частина твору пов’‎язана з основним текстом роману Вайльда. Прочитайте і прокоментуйте декілька афоризмів з неї.

4. За яких обставин читач уперше дізнається про Доріана Грея? Як ви думаєте, чому автор знайомить із Доріаном Греєм через його портрет? Чи можна стверджувати, що портрет також є персонажем твору? Свою думку аргументуйте.

5. Опишіть портрет Доріана Грея, яким ви його побачили на початку роману. Що особливого було у роботі художника? Як ставиться до портрета художник Безіл Голворд, лорд Генрі Воттон, Доріан Грей?

6. Яке бажання охопило Доріана, коли він уперше побачив свій портрет? Як ви думаєте, що вплинуло на таке прагнення юнака?

7. Схарактеризуйте образ художника Безіла Голворда. Що найбільше він цінував у житті? Як ставився до мистецтва? Ким для художника був Доріан Грей? Поясніть, чому Безіл стверджував, що його майбутнє як митця залежить від Доріана Грея.

8. Схарактеризуйте образ лорда Генрі. Яку філософію сповідувала ця людина?

9. Наведіть приклади парадоксальних висловлювань Генрі Воттона. Поясніть, як ви їх розумієте. Які з них ви приймаєте? А які не приймаєте?

10. Як ви думаєте, чому лорд Генрі обирає Доріана Грея об’‎єктом свого експерименту?

11. Уважно роздивіться ілюстрації Владислава Єрка до роману Оскара Вайльда. Як художник відобразив зміни, що відбулися із Доріаном? Зверніть увагу на деталі портрета, його фон.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ   Ocкap Вайльд Oscar Wilde (1854 1900)   Золоте століття роману

Владислав Єрко. Ілюстрації до роману (2012)

12. Порівняйте образи Безіла і лорда Генрі. Як вони співвідносяться між собою та з образом Доріана Грея?

13. Розкажіть про стосунки Доріана Грея і Сібіл Вейн. Як ви думаєте, чому Доріан так швидко розчарувався у своїй коханій? Як це характеризує юнака?

14. Зробіть висновок про значення образу Сібіл Вейн у творі.

15. Як і через що змінювався портрет Доріана Грея? Знайдіть і прочитайте фрагмент, у якому описуються перші зміни на портреті Доріана Грея. Коли вони відбулися? Якою була Доріанова реакція?

16. Чому Доріан Грей вирішив заховати свій портрет? Як ви думаєте, чому місцем таємного зберігання портрета стає колишня дитяча кімната юнака?

17. Виразно прочитайте, як Доріан каявся у жорстокості до Сібіл (розділ VIII). Як ви думаєте, з якою метою автор уводить у текст цей опис?

18. Прокоментуйте захоплення і пристрасті Доріана Грея. Яку своєрідність особистості Доріана розкривають ці почуття?

19. Які злочини учинив Доріан Грей? Як ви вважаєте, чи була у Доріана можливість змінитися?

20. Схарактеризуйте образ Доріана Грея. Підтвердіть прикладами із тексту риси вдачі юнака. Зробіть висновок про символічність портрета героя.

21. Спираючись на схему1 , прокоментуйте причини духовного занепаду Доріана Грея. Наведіть факти на підтвердження цих причин. Зробіть висновок.

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ   Ocкap Вайльд Oscar Wilde (1854 1900)   Золоте століття роману

22. Прочитайте фінальну сцену роману (від слів “А в домі, на тій половині…” і до кінця твору). Як ви розумієте її значення? Чи можна стверджувати, що ця сцена – символічна? Аргументуйте свою відповідь.

23. Поясніть сенс назви твору.

1 “Фішбоун” (риб’‎яча кістка) – схема, за допомогою якої встановлюються причинно-наслідкові зв’‎язки того чи іншого проблемного явища. Голова риби – проблема, верхній ряд кісток – причини виникнення досліджуваної проблеми, нижній ряд – факти, що ілюструють визначені причини, хвіст – висновок.

Заглиблюючись у царину гуманітарних наук

ПРО ДІАЛОГИ У РОМАНІ “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”

На матеріалі “Портрета Доріана Грея” можна здійснити спробу класифікації різновидів діалогу, що включені у художньо-прозаїчний текст. Є діалог, що складається з довжелезних тирад його учасників; є діалог – обмін короткими репліками з дуже лаконічними авторськими поясненнями; трапляється і діалог із мінімальним включенням авторського мовлення, що наближається до драматичного (наприклад, діалог лорда Генрі, герцогині Монмаут і Доріана у сімнадцятому розділі). Навіть якщо у розділі зовсім немає діалогу, це явище сприймається як прийом або точніше – “мінус-прийом”.

“…Як більша частина прозаїчних і драматичних творів Оскара Вайльда, – відзначає фінський дослідник А. Ояла, – “Доріан Грей” ділиться на два різних прошарки: на верхній, що складається із дотепних розмов, і нижній прошарок, який занурений у психологічну основу життя”. Важко погодитися із таким поглядом на певну розірваність фабульної основи і діалогічних фрагментів у романі. Дотепні діалоги у книжці аж ніяк не самоціль і у своєму сполученні, і у взаємоспіввіднесеності із сюжетом роману виконують важливу смислову і художню функції.

З літературознавчої точки зору, діалог у прозі Вайльда не розпадається на окремі афористичні, цікаві самі по собі фрази, а є органічним компонентом художнього цілого, вкрай важливим для з’‎ясування пафосу твору, ідейних позицій його автора.

За Марком Соколянським, українським літературознавцем

?

1. Яку класифікацію діалогів у романі О. Вайльда “Портрет Доріана Грея” пропонує дослідник? Проілюструйте названі вами різновиди діалогів конкретними прикладами.

2. Яку роль відіграють діалоги у “Портреті Доріана Грея” Оскара Вайльда?

У творчій майстерні письменнику,

ПРО ЖАНРОВИЙ РІЗНОВИД РОМАНУ “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”

Як можна було б визначити жанровий різновид роману, яким є “Портрет Доріана Грея “? Це не реалістичний, не психологічний і не розважально-кримінальний твір, хоч елементи того й іншого в ньому є. Не можна, звичайно, назвати його й суто фантастичним. Найбільше відповідає історія, яку переконливо і барвисто розповідає автор, жанру філософського роману-притчі. У ньому є постановка та рішення естетичних і морально-етичних проблем, є повчання, як це годиться для притчі (що його так, до речі, не любив Вайльд). Звичайно, це лише приблизне визначення, надто багато в романі такого, що дає змогу порівнювати його з іншими жанровими різновидами великої прози, наприклад з інтелектуальним романом, де складна або парадоксальна думка, ідейна суперечка відіграють головну роль. Не можна не враховувати і символічного значення твору, і його особливу насиченість тим, що можна назвати естетизмом Вайльда. Це багатогранне висвітлення теми краси в мистецтві та житті, її переможної, а подекуди і згубної влади. Краса в усіх її іпостасях, усіх формах, у тому числі самому словесному стилі розповіді, насичує й перенасичує рядки книжки. Саме слово “краса” і його похідні згадуються багато десятків разів. Можна стверджувати, що естетизм – як літературна течія – не породив більш виразного і значного твору, якому випало б довге життя, ніж цей роман.

За Кірою Шаховою, українською дослідницею літератури

До таємниць мистецтва слова


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

До вивчення роману ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ – Ocкap Вайльд Oscar Wilde (1854-1900) – Золоте століття роману