Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Система образів – РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей розв’язання питання про сенс краси у творчості різних письменників; розуміння філософсько-естетичної проблематики роману “Портрет Доріана Грея” О. Уайльда; уміння аналізувати літературні образи; уміння аргументовано доводити свою думку, посилаючись на різні джерела інформації; потребу у високих естетичних ідеалах; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в парі й у колективі; інформаційну: навички роботи з підручником; уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет О. Уайльда, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Усно опишіть свої враження від роману “Портрет Доріана Грея” О. Уайльда.

· Які епізоди вас вразили найбільше? Чому?

2. Аналіз тексту літературного твору (робота в малих групах)

· Складіть сюжетний ланцюжок подій роману “Портрет Доріана Грея” О. Уайльда.

Очікуваний результат

Художник Безіл Голворд пише портрет красеня Доріана Грея → під упливом від слів лорда Генрі Воттона юнак Доріан висловлює бажання, щоб старів його портрет, а не він сам, і готовність за це віддати все → здійснення бажання Грея → життя Доріана в насолоді → самогубство Сібіл Вейн → відображення змін на портреті → убивство Греєм Безіла Голворда → шлях насолоди, розпусти й деградації, уплив Доріана на інших людей → самогубство Алана Кемпбела → знищення портрета і смерть Доріана Грея.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору

· Які події покладено в основу сюжету?

· Назвіть інші відомі вам твори світової літератури, у яких звучать подібні мотиви.

· У який спосіб уведено в роман фаустівську тему?

· Чому відбулася угода з таємничими силами?

· На вашу думку, чи усвідомлює герой, що загубив свою душу?

2. Аналіз образів героїв літературного твору (робота в групах)

· У трьох групах за запитаннями схарактеризуйте: 1-ша група – лорда Генрі, 2-га – художника Безіла; 3-тя – образ автора, склавши відповідну схему.

Запитання групам

1-ша група

· На вашу думку, чим Доріан цікавий Генрі Воттону?

· Чи можна Генрі Воттона вважати духовним наставником Доріана Грея?

· виразно прочитайте міркування лорда генрі про красу (молодість). Визначте, як вони вплинули на Доріана.

· Чи можна лорда Генрі назвати моральною людиною? (Безіл Голворд відзначає подвійну сутність лорда Генрі: “Дивна ти людина! Ніколи не говориш нічого морального і ніколи не робиш нічого аморального. твій цинізм – тільки поза”. Усі слова і дії лорда Генрі стосовно Доріана Грея послідовні й переслідують певну мету. Лорд Генрі не збирається розбещувати головного героя, адже згідно з його теорією це знищить прекрасний образ Доріана. Навпаки, він прагне зробити все, аби зберегти красу свого друга. Перше, що робить лорд Генрі,- намагається переконати Доріана в цінності молодості й краси. І ця спроба увінчалася успіхом. роздуми Генрі Воттона спонукали Доріана прагнути вічної молодості. Отже, навіть не будучи аморальним у власних вчинках, можна навчити аморально жити інших людей.)

2-га група

· Які репліки Безіла Голворда співзвучні з “Передмовою” до роману?

· Яке враження справив на Голворда Доріан Грей?

· Чому Голворд не хоче знайомити Доріана з лордом Генрі?

· Яке місце посів Доріан у житті художника?

· Чому письменник прирік Голворда на таку страшну смерть? (Безіл Голворд помітив у Доріані Греї не лише його зовнішню красу, а й внутрішню чистоту, яку ця краса відображала. Портрет, написаний художником, насправді відображав не лише головного героя, а й уявлення про прекрасне власне Безіла Голворда, який вбачав у юнакові свій ідеал. Художник прагнув втілити у творі гармонію тіла і душі. Однак О. Уайльд не ідеалізує свого героя, показує лицемірство художника, який надає можливість іншим проживати те, про що він пише.)

3. Повідомлення результатів роботи груп

Очікуваний результат

3-тя група

О. Уайльд утілив свою філософію в кожному з головних героїв роману. Схематично це можна зобразити так:

Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Система образів   РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Висновок. Немає прямих відомостей про те, чи є в романі “Портрет Доріана Грея” автобіографічні моменти. Через погляди О. Уайльда на мистецтво (“Життя наслідує мистецтво значно більше, аніж мистецтво наслідує Життя”), мабуть, їх там і не може бути. Усе одно: естетику автора у певний спосіб утілено в образах дійових осіб роману Герої твору розмірковують над тими самими проблемами, що й автор: “взаємини” Мистецтва, Митця, Краси, Правди та ін.

4. Інтерактивна вправа “Мозковий штурм”

· Визначте проблематику роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

Очікуваний результат

– Співвідношення насолоди й моралі (етики й естетики).

– Роль краси в житті та вплив краси на життя.

– Роль мистецтва.

– Доброчесність і гріх.

– Добро та зло.

5. Слово вчителя

– У романі О. Уайльда простежуються алюзії на низку художніх здобутків світової літератури: “Шагреневу шкіру” О. де Бальзака, “Портрет” М. В. Гоголя, інші твори, менш відомі широкому загалу читачів. Однак найтіснішими є зв’‎язки роману “Портрет Доріана Грея” з “Фаустом” Й. В. Гете: у сюжеті Уайльда є ознаки, схожі на легенду про Фауста; у головному героєві яскраво виявляються риси нового Фауста – Доріан Грей, як і Фауст, залишається вічно молодим. У ролі Мефістофеля виступає лорд Генрі, адже саме він упродовж усього роману Уайльда спокушає Доріана ідеями насолоди, перетворює невинного талановитого юнака на чудовисько. Образ Маргарити – невинної жертви кохання – близький до образу Сібіл Вейн; а брата Маргарити, Валентина, який прагнув помститися за смерть сестри,- до образу Джеймса Вейна.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Постановка та розв’язання проблемного питання

· Які думки автора висловлює (чи підтверджує) Сібіл Вейн? (Тільки в Мистецтві краса. Сібіл Вейн подобалася Доріанові лише в різних театральних образах. Коли вона виявила справжні почуття та з’‎явилася в природному вигляді, то викликала в героя тільки огиду. Згодом це спричинило самогубство дівчини, але Доріан, за порадою друга, припинив думати про неї: адже страждання неестетичні.)

2. Аналітичне коментування

· Прокоментуйте фразу О. Уайльда й висловіть свою думку про те, як цей вислів співвідноситься з романом “Портрет Доріана Грея”: “Мистецтво – не іграшка і не забаганка, а неодмінна передумова людського життя… Це наочне виховання моралі. Навчитися любити природу простіше за допомогою Мистецтва. Воно ушляхетнює кожну польову квітку. І хлопчина, що бачить, якою дивовижно прекрасною є пташка, вирізьблена з дерева чи намальована на полотні, можливо, не жбурне… каменюки в живого птаха. Нам необхідна духовність у повсякденному житті…”.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення: “Найбільше в романі О. Уайльда мене вразило…”.

2. Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення:

– “Мені вже було відомо…”;

– “Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що…”;

– “Відтепер я знатиму про…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати зміст твору О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”, уміти характеризувати його проблематику, жанрові та стильові особливості Прокоментувати парадокси О. Уайльда про мистецтво


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Система образів – РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ