Закон залишків, або радикалів

Теорія радикалів була заснована на ряді експериментально перевірених даних, які свідчили про те. що при хімічних реакціях складних молекул цілі групи атомів (радикали) у незмінному вигляді переходять з однієї молекули в іншу. Незважаючи на те, що прихильники теорії типів, правильно отвергнувшие аналогію радикалів з елементами, перестали звертати увагу на цей бік хімічних реакцій, їх власні досліди давали все нові і нові підтвердження правильності закону радикалів. Теорія хімічної будови дала цьому індуктивному законом своє пояснення і більш точне формулювання.

Весь величезний досвід дослідження реакцій складних орга нических речовин свідчить про те, що при кожній окремій хімічної реакції зміни піддається лише частина молекули реагує речовини, інша ж частина молекули цілком переходить у знову утворюються молекули. Так як, згідно теорії хімічної будови, окремі атоми молекули пов’язані між собою певним чином, то природно очікувати, що при переході цілих груп атомів без зміни з однієї молекули в іншу в перехідних групах (званих тепер радикалами або залишками) зберігаються всі зв’язки атомів.

Дійсно, дослідження утворюються при реакції речовин показують, що в нових речовинах зберігаються всі типи зв’язків, за винятком небагатьох, тобто що нові речовини володіють всіма типовими реакціями вихідних речовин, за винятком реакцій, відповідних невеликому числу зв’язків, що змінилися.

Закон залишків, або радикалів, можна тому формулювати таким чином. При окремих хімічних реакціях в молекулах вихідних речовин лише обмежене число свя – зей між атомами (у простому випадку – лише один зв’язок) розривається і замінюється зв’язками з іншими атомами; інші ж частини молекули, звані залишками або радикалами, переходять у знову утворюються молекули, зберігаючи незмінними всі існуючі раніше зв’язки між окремими атомами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Закон залишків, або радикалів