Що таке молекула – коротко

Кількість речовин в природі у багато разів більше, ніж кількість існуючих хімічних елементів. Крім того, людина постійно синтезує нові речовини, але може створити лише незначне число хімічних елементів, що не існують в природі. Різноманіття речовин при обмеженій кількості атомів є результат можливості атомів об’єднуватися між собою різними способами і в різних кількостях. Тобто атоми об’єднуються, утворюючи більш складні частинки – молекули.

Всі молекули певної речовини мають однакову будову. Їх складові атоми розташовані щодо один одного в певній послідовності і з’єднані певними хімічними зв’язками. Так, всі молекули оксиду кальцію складаються з одного атома кальцію і одного атома кисню, з’єднаних між собою двома хімічними зв’язками.

Будова молекул речовини визначає його хімічні властивості.

Так як молекула визначає хімічні властивості речовини і складається з атомів, з’єднаних хімічними зв’язками, то записуючи хімічну формулу речовини, по суті записують його одну молекулу. Наприклад, хімічна формула води – H2O (молекула складається з двох атомів водню і одного атома кисню). O2 – хімічна формула речовини кисень, Н2CO3 – формула вугільної кислоти.

У багатьох речовин невелика кількість атомів в молекулі (два, три, … десять). Але є молекули, які з сотень або тисяч атомів. Найчастіше це органічні молекули (білки, ДНК та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Що таке молекула – коротко